Thứ Ba, Tháng Chín 27, 2022

Truyền hình trực tiếp

Hải Phòng: Trực tiếp Thượng tọa THÍCH MINH NHẪN chia sẻ...

0
https://youtu.be/_smNaBiHwmc Thực hiện: Phật sự Online TV

Hải Phòng: Trực tiếp Thượng tọa THÍCH MINH NHẪN chia sẻ...

0
https://youtu.be/5O0sfEe6mgc Thực hiện: Phật sự Online TV

Hải Phòng: Video trực tiếp Thượng tọa THÍCH MINH NHẪN chia...

0
https://www.youtube.com/watch?v=ScZsZBGt34w&feature=youtu.be&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG Phật sự Online TV

Kiên Giang: Trực tiếp lễ đón chào chư vị Trụ trì...

0
https://www.youtube.com/watch?v=SAg-okjwPjo&feature=youtu.be&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG Thực hiện: Phật sự Online

Kiên Giang: Lễ bế mạc Khóa bồi dưỡng Trụ trì và...

0
https://youtu.be/IfE2hjY8nT8 Thực hiện: Phật sự Miền Tây

Kiên Giang: Trực tiếp lễ Khai mạc khóa bồi dưỡng Trụ...

0
https://youtu.be/-C0EqRI5Pc8 Thực hiện: Phật sự Miền Tây

TP. HCM: Trực tiếp lễ công bố quyết định – Ra...

0
  https://www.youtube.com/watch?v=7Unb0CvyGcY&feature=youtu.be&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG Thực hiện: Phật sự Online TV