Thứ Ba, Tháng Chín 27, 2022

Truyền hình trực tiếp

Bình Phước: Trực tiếp lễ khai mạc Đại giới đàn Trí...

0
https://youtu.be/deeDcU3HJ2Q Thực hiện: Phật sự Online TV

Trực tiếp: Chương trình giao lưu Văn hóa các quốc gia...

0
https://www.youtube.com/watch?v=aqiGC-H3GGI&feature=youtu.be&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG Thực hiện: Phật sự Online TV, Đại học Ngân hàng TP. HCM phối hợp với Khu Du Lịch Bảo Đăng Tổ chức

Tp. HCM: Video trực tiếp Ban Từ thiện Xã hội Trung...

0
https://youtu.be/efdaAUborK0 Thực hiện: Phât sự Online TV

Video Bạc Liêu: Trực tiếp Lễ Khai mạc khóa Bồi dưỡng...

0
https://www.youtube.com/watch?v=-uYAPy7-G6w Thực hiện: Phật sự Online TV

Bến Tre: Video trực tiếp lễ khai giảng Khóa bồi dưỡng...

0
https://youtu.be/HXjOstckP8I Thực hiện: Phật sự Online TV

Đà Nẵng: Video trực tiếp lễ khai mạc Đại giới đàn...

0
https://www.youtube.com/watch?v=FF0xZKb-kck&feature=youtu.be&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG Thực hiện: Phật sự Online TV

Phú Yên: Video trực tiếp Đại hội Đại biểu Phật giáo...

0
https://youtu.be/sgIzzLUx3FQ Thực hiện: Phật sự Online TV

Tiền Giang: Video trực tiếp lễ khai mạc Khóa bồi dưỡng...

0
https://www.youtube.com/watch?v=3ws1j9_KHS8&feature=youtu.be&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBcTlRsTiPIvXRcHoRsbaBdblTNHrOcKYB29fRtCYEdiYSsDePMrbNtLoR28w8dfXR6yjDJGqC30tDZOqEbmlN2yYB29XS71fP28w8ZKqD30mDpOsD29zVG Thực hiện: Phật sự Online TV

Đồng Nai: Video trực tiếp lễ khai mạc hội trại “Hào...

0
https://www.facebook.com/phatsuonline/videos/662001480829854/