Thứ Năm, Tháng Năm 19, 2022

VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 2021

BÀI DỰ THI: ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐẸP LẮM!

0
CHỦ ĐỀ: THƠ BÀI DỰ THI MÃ SỐ: THƠ (78) Số lượng từ: 848 BÀI 2: ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐẸP LẮM! Đất nước mình, đẹp lắm phải không em? Đã sinh...

BÀI THI: TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH

0
BÀI THI: TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH MÃ SỐ BÀI DỰ THI: VIET (75) Số lượng từ: 1424   TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH Tôi muốn đọc cho bạn...

BÀI THI: THẮP SÁNG YÊU THƯƠNG…!

0
BÀI THI: THẮP SÁNG YÊU THƯƠNG…! MÃ SỐ BÀI DỰ THI: VIET (69) Số lượng từ: 1799   THẮP SÁNG YÊU THƯƠNG...! Trong xã hội có muôn vàn những...

BÀI THI: TÌNH THƯƠNG LÀ CÒN MÃI

0
BÀI THI: TÌNH THƯƠNG LÀ CÒN MÃI MÃ SỐ BÀI DỰ THI: VIET (49) Số lượng từ: 1790   "TÌNH THƯƠNG LÀ CÒN MÃI" Nhớ hồi nhỏ - cái...

BÀI THI: VU LAN TRONG ĐẠI DỊCH

0
BÀI THI: VU LAN TRONG ĐẠI DỊCH MÃ SỐ BÀI DỰ THI: VIET (52) Số lượng từ: 1767   VU LAN TRONG ĐẠI DỊCH Sài Gòn đổ cơn mưa...

Tác phẩm thi Ca khúc: BLOUSE TRẮNG, MÙA VU LAN –...

0
https://www.youtube.com/watch?v=0pEHLLyCg8c&list=PL-KxvjUbLY1p-VOVlFUsEfDgRl1VKibRt&index=36

BÀI THI: NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN

0
BÀI THI: NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN MÃ SỐ BÀI DỰ THI: VIET (60) Số lượng từ: 1749 NHƯ MỘT LỜI TRI ÂN Thời tiết đã vào thu,...