Thứ Năm, Tháng Sáu 30, 2022

VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 2021

BÀI THI: VIỆT NAM TÔI ĐÓ!

0
BÀI THI: VIỆT NAM TÔI ĐÓ! MÃ SỐ BÀI DỰ THI: VIET (54) Số lượng từ: 1799   VIỆT NAM TÔI ĐÓ ! Hơn hai tháng ròng rã trôi...

BÀI THI: NHỮNG TIẾNG LÒNG MÙA DỊCH

0
BÀI THI: NHỮNG TIẾNG LÒNG MÙA DỊCH MÃ SỐ BÀI DỰ THI: VIET (08) Số lượng từ: 1082 NHỮNG TIẾNG LÒNG MÙA DỊCH Đêm, cơn mưa cũng vừa...

BÀI THI: THƯ VỀ TỪ TUYẾN ĐẦU

0
CHỦ ĐỀ: CUỘC THI VIẾT BÀI THI: THƯ VỀ TỪ TUYẾN ĐẦU MÃ SỐ: VIET (03) Số lượng từ: 1785 THƯ VỀ TỪ TUYẾN ĐẦU Thích Thanh Tâm   Nghe tin...

BÀI DỰ THI: MÙA VU LAN ĐẶC BIỆT

0
CHỦ ĐỀ: THƠ BÀI DỰ THI: MÙA VU LAN ĐẶC BIỆT MÃ SỐ: THƠ (63) Số lượng từ: 420 MÙA VU LAN ĐẶC BIỆT Ôi! Tháng bảy, trời nặng...

BÀI THI: SẼ BÌNH YÊN THÔI…

0
CHỦ ĐỀ: THƠ BÀI THI: SẼ BÌNH YÊN THÔI… MÃ SỐ: THƠ (15) Số lượng từ: 162 SẼ BÌNH YÊN THÔI....   Sớm nay em bật khóc Vì thấy cánh hoa...

BÀI THI: COVID QUA ĐI TÌNH THƯƠNG Ở LẠI 

0
CHỦ ĐỀ: THƠ BÀI THI: COVID QUA ĐI TÌNH THƯƠNG Ở LẠI MÃ SỐ: THƠ (19) Số lượng từ: 287 COVID QUA ĐI TÌNH THƯƠNG Ở LẠI    Do dịch...

Tác phẩm: Xúc động người phụ nữ nhặt ve chai đóng...

0
https://m.youtube.com/watch?v=1z3EwuIp3SI&list=PL-KxvjUbLY1psk7c4uxOSYMfMRWv0ixvR&index=153

BÀI THI: CON CHƯA VỀ ĐƯỢC MẸ ƠI!

0
BÀI THI: CON CHƯA VỀ ĐƯỢC MẸ ƠI! MÃ SỐ BÀI DỰ THI: VIET (57) Số lượng từ: 1438 CON CHƯA VỀ ĐƯỢC MẸ ƠI! _Trương Thúy_ Đại dịch...

BÀI THI: NHẬT KÝ VU LAN – TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI...

0
BÀI THI: NHẬT KÝ VU LAN – TÌNH NGƯỜI TRONG ĐẠI DỊCH MÃ SỐ BÀI DỰ THI: VIET (15) Số lượng từ: 1519    NHẬT KÝ VU LAN...