Chư Tăng Học viện PGVN tại Hà Nội thính giới, bố tát định kỳ

0
  • Nữ Miền Bắc

PSO – Căn cứ Tỳ ni tạng, giới luật đức Phật chế định, sáng nay 14-5 (nhằm ngày 14-4-Nhâm Dần), chư tôn đức Hội đồng Điều hành, quý Thầy cô Văn phòng và gần 500 Tăng Ni sinh Học viện PGVN tại Hà Nội đã trang nghiêm làm lễ bố tát, thuyết giới Tỳ khiêu, Tỳ khiêu Ni theo thông lệ. Đây là kỳ Bố tát đầu tiên của các tân TNS hệ Cử nhân khóa IX (2022-2026) tại Học viện.

Đại đức Thích Đạo Mẫn, Chánh Văn phòng Học viện cùng toàn thể Tăng Ni sinh tham dự đông đủ. Hiện nay chúng Nội viện có 132 Tỳ khiêu, 159 Tỳ khiêu Ni, 43 Sa Di và Sa Di Ni , 48 Thức xoa, 13 Hình đồng.

Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tự lập tại Thiền đường Tòa Viên Quang. Đại chúng đã thành kính niêm hương bạch Phật, đỉnh lễ Tam bảo và phát lồ sám hối.

Tăng sinh Thích Giác Đức, Thích Tục Kiến được Đại Tăng sai cử tụng giới. Ngoài ra. chúng Sa di và Hình đồng sau khi nghe giáo giới được chư Tăng hướng dẫn tụng “24 chương uy nghi dành cho người xuất gia”. Chư Tăng đồng thanh tụng lại các giới luật được đức Phật chế định, tự thúc liễm thân tâm và trang nghiêm Tăng đoàn. Lễ Bố tát, thuyết giới là một trong những sinh hoạt đặc thù của Tăng đoàn nói chung, Học viện nói riêng, giúp cho mỗi người tăng trưởng giới đức, Tăng già đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh, góp phần vào thành quả tu học của mỗi Tăng Ni sinh trong thời gian theo học tại Học viện PGVN tại Hà Nội.

Sau kỳ Bố tát này, Học viện sẽ tổ chức Lễ Phật đản vào tối ngày 15 – 4 (ÂL) và lễ Tác pháp An cư vào sáng 16 – 4 (ÂL). Sau lễ Tác pháp an cư, các khối lớp của Học viện vẫn duy trì việc giảng dạy và học tập như thường lệ.

Ban TT – TT Học viện