Chư Tôn đức Tăng, Ni Giáo đoàn 6 đi hành đạo miền Tây lần 2

0

PSO – Sáng ngày 19/10/2022 (nhằm ngày 24/09/Nhâm Dần), Hòa thượng Thích Giác Điệp cùng Thượng tọa Thích Giác Nhuận đã hướng dẫn chư Tôn đức Tăng Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ đi hành đạo 6 tỉnh miền Tây để thực hiện pháp du hành của người Khất sĩ.

“Một bát cơm ngàn nhà
Chân đi muôn dặm xa
Mắt xanh xem trần thế
Mây trắng hỏi đường qua”

Điểm đầu tiên đoàn đến là Tổ đình Minh Đăng Quang, Vĩnh Long để cầu pháp Hoà thượng Thích Giác Giới chứng minh hội đồng Trị sự Trung Ương GHPGVN, Chứng minh Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ. Trong buổi chia sẻ Hòa thượng Giác Giới khai thị: Chỉ có con đường tu tập để đi vào bốn quả thánh xuyên qua bài kinh Thí dụ khúc gỗ thuộc kinh Trung Bộ. Ngang qua bài kinh Ngài sách tấn chư tôn đức Tăng; Ni nên lấy giới luật làm đầu, nên lấy sự tu tập chánh niệm để đạt được sơ quả.

Buổi chiều tối cùng ngày, đoàn di chuyển về tịnh xá Ngọc Châu, Tân Châu, An Giang, tại đây chư Tôn đức Tăng Ni thực hiện thời khóa thiền hành, thiền tọa tại chánh điện.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Diệu Anh