Chùa Hộ Pháp Thích Ca Phật Đài long trọng tổ chức lễ Dâng Y Kathina

0

BR.Vũng Tàu : Sáng Chủ Nhật ngày 6/11 năm 2022 (nhằm ngày 13/10 năm Nhâm Dần) PL 2566 theo thông lệ hàng năm từ 16/6 đến 15/9 Âm Lịch sau khóa An cư kiết hạ và sau lễ tự tứ của Chư tăng PGNT. Phật tử PGNT bắt đầu mùa lễ hội dâng y Kathina lễ hội này bắt nguồn từ truyền thống Nữ đại thí chù Visaka dâng y cho Đức Phật và truyền thừa cho tới nay. Phật tử PGNT thường vân tập về những nơi có chư tăng nhập hạ , xem đây là một lễ hội quan trọng thể hiện thiện tâm của người Phật tử trong việc hộ trì tăng đoàn, nhắc nhở tứ chúng trân trọng tấm lòng cùa đàn na tín thí, và tạo phước đức lớn cho phật tử tại gia.

Sân chùa Hộ Pháp ngập tràn ánh nắng thu mát rượi, phật tử và chư tăng vân tụ về tham gia đại lễ Dâng y . Buổi lễ đặt  dưới sư chứng minh của HT. Giác Trí. UVHĐTS/GHPGVN, Phó Ban Trị sự GHPGVN-BRVT, Trưởng Ban KS đặc trách Hệ Phái PGNT, Trụ trì chùa Hộ Pháp TCPĐ cùng chư tôn đức Thương tọa, Đại Đức , tăng ni hệ phái PGNT. Khởi đầu phật tử lễ bái Tam Bảo, HT. trụ trì nói ý nghĩa lễ dâng y, sau đó là nghi lễ nhiễu Phật 3 vòng , Đại diện thí chủ tập thể đọc tác bạch dâng y.

Ca sa oai đức chi bằng
Sắc vàng thanh bạnh của hàng sa môn
Noi gương từ phụ Thế tôn
Hoàng khai giáo pháp , tám muôn bốn ngàn
 

Quý sư thực hiện tuyên ngôn tăng sự , tiếp đến là nghi lễ thọ y và phật tử đặt bát dâng tứ vật dụng tơi chư tăng ,cùng cầu nguyện an bình và mong mọi người đừng có oan trái lẫn nhau . Cuối lễ phật tử thọ trai do nhà chùa khoản đãi.Buổi lễ kết thúc và hoàn mãn trong hoan hỷ của tứ chúng.

Bài & ảnh: Sư Chơn Minh
Phóng viên PSO
 Thành viên BBT. phatsuonline