Sau 4 ngày phát quà tại khu vực Núi Dinh và Thị Vãi, sáng nay ngày 23/04/2020 Đại đức Thích Minh Nhất cùng Phật tử của chùa Hồng Đức đã đến khu vực ngoại viện Thiền viện Thường Chiếu huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai tiếp tục hỗ trợ cho Tăng Ni nơi đây.
Được biết số gạo này nằm trong số 22 tấn gạo mà gia đình Phật tử chủ tiệm vàng Quang Kim Sơn cùng ba mẹ, anh chị em và bạn hữu ở thành phố San Jose, San Francisco và Santa Rosa sinh sống ở vùng Bắc Tiểu bang California Hoa Kỳ quyên góp cúng dường nhằm hỗ trợ cho Tăng Ni trong mùa dịch Covid-19.

https://www.phatsuonline.com/br-vt-chua-hong-duc-cung-duong-tang-ni-mua-dich-covid-19/

Nhằm giúp đỡ Tăng Ni đở bớt phần nào khi di chuyển trong mùa dịch nên Đại đức quyết định sẽ trao tại 2 địa điểm. Địa điểm thứ 1 Đoàn phát 160 phần, Địa điểm thứ 2 Đoàn phát 182 phần; Tuỳ theo số lượng Tăng Ni đang tu học trong Tự viện mà có địa điểm nhận được 1 phần,c ó nơi nhận từ 2-3 phần. Mỗi phần quà là 1 bao gạo ngon được đặt mua tại miền Tây 25kg.

Xin giới thiệu vài hình ảnh mà thành viên Ban TTTT chúng tôi ghi nhận khi tháp tùng với Đoàn:

hd 1 copy 1

hd 2 copy 1

hd 3 copy 1

hd 4 copy 1

hd 5 copy 1

hd 6 copy 1

hd 7 copy 1

hd 8 copy 1

hd 9 copy 1

hd 10 copy 1

hd 11 copy 1

hd 12 copy 1

hd 13 copy 1

hd 14 copy 1

hd 15 copy 1

hd 16 copy 1

hd 17 copy 1

hd 18 copy 1

hd 19 copy 1

hd 20 copy 1

Xuân Trọng
Ban TTTT

The post Chùa Hồng Đức (BRVT) tặng quà tại Long Thành – Đồng Nai appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.