PSO – Ngày 12-2-2023 (22 tháng Giêng năm Quý Mão), chùa Huyền Trang (huyện Nhà Bè, TP. HCM) kết hợp với Trung tâm nhân đạo Từ Tâm hướng dẫn Phật tử và các nhà hảo tâm hành hương đầu năm cúng dường đến 300 vị Tôn đức các chùa thuộc Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai.

Đạo tràng chùa Huyền Trang hành hương cúng dường chư Tôn đức

Chứng minh tại buổi lễ cúng dường có  TT. Thích Giác Thể, TT. Thích Tắc Tịnh, TT. Thích Tâm Trí, TT. Thích Hạnh Danh, TT. Thích Nguyên Chân, TT. Thích Bảo Nguyên, Đại đức Thích Minh Chiếu cùng chư Tôn đức Tăng Ni BTS PG thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Giác Tiến, Tri sự chùa Huyền Trang cùng chư Tôn đức trong đoàn đã hướng dẫn các Phật tử tác bạch cúng dường tới chư Tôn đức Tăng Ni các chùa ở khu vực Núi Dinh (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu) và cúng dường các thiền đường Liễu Quán 1, Liễu Quán 2, thiền viện Quy Sơn, thiền đường Pháp Thành 2 và thiền viện Duy Lực (Biên Hòa – Đồng Nai).

Thượng toạ Thích Bảo Nguyên thay lời cho chư Tôn đức chứng minh có vài lời đạo từ sách tấn tới toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong đoàn.

Được biết, phẩm vật cúng dường tổng kinh phí 400 triệu đồng do quý Phật tử và Mạnh thường quân phát tâm hỷ cúng.

Tin, ảnh : Sư Chơn Minh