Chùa Linh Quang tổ chức lễ phóng sanh, cầu an nhân Rằm Hạ Nguyên

0

TP.HCM: Sáng ngày 8-11-2022 Âl nhằm ngày 15-10-Nhâm Dần), Tại Chùa Linh Quang (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) Thượng toạ Thích Minh Quang và Phật tử đã thiết lễ cúng rằm Hạ nguyên, tụng kinh phổ môn cầu an, cầu siêu và phóng sanh cho các hương linh. Theo truyền thồng Rằm tháng Mười” không chỉ mang ý nghĩa là Tết Hạ Nguyên, mà còn trở thành ngày lễ hội mang nhiều giá trị tâm linh đối với người dân Việt. Nhất là đối với người Phật tử, người con Phật  thì Rằm tháng Mười là dịp để mọi người hướng tâm tu tập và cầu nguyện cho chư Phật mười phương gia hộ, chư thiên độ trì, kế đến là tổ tiên ông bà che chở.
 Ở một ý nghĩa khác quan trọng hơn hết là mỗi người thể hiện lòng tri ân, phải biết nhớ ơn, đền ơn tổ tiên thể truyền thống gia đình trong ý nghĩa “Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng – Nghĩa sinh thành muôn kiếp khó đáp đền”. Hiểu được ý nghĩa quan trọng đó Thượng toạ Thích Minh Quang, trụ trì đã  tổ chức cho hàng đệ tử quy tựu về tham dự Lễ cúng Rằm Hạ Nguyên (Rằm tháng 10). Đây là dịp để những người con Phật thể hiện lòng thành kính trước ngôi Tam Bảo và Cửu Huyền Thất Tổ qua những nén tâm hương, qua từng lời kinh, tiếng kệ. Bên cạnh đó còn giúp người Phật tử đạt được tâm thanh tịnh từ, bi, hỷ, xả, biết thương xót chúng sanh mọi loài, không sát sanh hại vật, khi chính tay mình phóng sanh những loài vật. Để phước huệ ngày một tăng trưởng và luôn tinh tấn tu tập để trở thành một người Phật tử chơn chánh, thuần thành.
Buổi lễ trở nên một trong những tín ngưỡng truyền thống trong lòng Dân tộc Việt. Thượng nguyên dành cung kính trời Phật, Trung nguyên dành tưởng nhớ cửu huyền thất tổ và hạ nguyên cảm tạ Tam bảo và đất trời.
Buổi lễ kết thúc trong hoan hỷ của hàng phật tử.

Bài & ảnh Sư Chơn Minh
Phóng viên PSO
Thành viên BBT phatsuonline