Ngày 16-19/06/2022 (nhằm 19-21/05/ Nhâm Dần) vừa qua, chuyến thiện nguyện đi để học hạnh “bố thí” tại các trường hạ TP. Nha Trang và tỉnh Lâm Đồng của Phật tử Chùa Nguyên Hương và quý Phật tử huyện Hóc Môn đã hoàn thành viên mãn và trở về.

Trưởng đoàn do Ni trưởng Thích Nữ Như Nghiêm – Trưởng Ban Ni giới Quận 4, trụ trì chùa Nguyên Hương; cùng chư Ni và Phật tử tại bổn tự và đoàn Phật tử tại huyện Hóc Môn.

Dịp này, Phật tử đã được đến cúng dường Ni Viện Nguyên Không (tỉnh Lâm Đồng) và gửi tặng 50 phần quà cho các chú tiểu mồ côi tại mái ấm lục hoà , sau đó, trai 100 phần quà cho bà con khó khăn địa phương.

Tiếp tục chuyến đi là đến thăm và cúng dường Trường hạ ni Chùa Phước Huệ (TP Đà Lạt); Trường hạ tăng Chùa Linh Sơn (TP Đà Lạt);

Tại Chùa Kim Sơn (TP Nha Trang) đoàn đã phát 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lương Hoà, Vĩnh Lương thuộc tỉnh khánh hoà- nha trang. Sau cùng là sự phát tâm cúng dường trai tăng- sớt bát đến chư tôn đức tăng ni 2 trường học hạ Trung cấp phật học TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Đoàn đã có một chuyến đi ý nghĩa cùng sự đã chung tay góp sức, tịnh tài phẩm vật của quý thiện hữu để chuyến đi hoàn thiện tròn đầy.

Sau đây là những hình ảnh các nơi đã đến và các tấm ảnh kỷ niệm của đoàn trong chuyến đi vừa qua.

Thực hiện: Dương Tài