Chùm ảnh: Chuyến du hành miền Đông Nam bộ – Cao nguyên – miền Trung Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

0

PSO Chùm ảnh chuyến du hành miền Trung – Cao nguyên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam từ miền Đông Nam bộ – Cao nguyên –  miền Trung thời gian từ ngày 2/2- 2/3/ Kỷ Hợi.

“Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương

Phát tâm theo Phật noi gương

Thực hành hóa độ du phương an lành

Ba mươi ngày thật tinh anh

Làm tròn nghĩa vụ độ sanh ta bà

Khắp nơi tứ xứ là nhà

Truyền trao mạng mạch Thích Ca muôn đời

Phật tử tất cả các nơi

Hưởng ứng nhận lãnh pháp thời từ bi”.

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái