Chủ đề “CÓ PHẬT TRONG ĐỜI”

GIẢI NHẤT – Tác giả NGÔ SÍT – PD: ĐỒNG HÒA
Bài dự thi: Có Phật Bên Đời

GIẢI NHÌ – Tác giả: PHAN THI KIM DUYÊN- PD: DIỆU NHÃ
Bài dự thi: Phật Pháp Khai Sáng Đời Tôi

GIẢI BA – Tác giả: SC. THÍCH NỮ LIÊN TỪ
Bài dự thi: Mùa Sen Nở

GIẢI KHUYẾN KHÍCH:

Tác giả -NGUYỄN VĂN AN – PD: THIỆN BÌNH
Bài dự thi:Có Phật Trong Đời, Có Phật Trong Con

PHAN THỊ ÁNH THỨ – PD: QUANG PHƯỚC
Bài dự thi: Cội Nguồn Hạnh Phúc

NGUYỄN HỒNG MƠ​
Bài dự thi: Có Phật Trong Đời

SC. THÍCH NỮ DIỆU HOA
Bài dự thi: Hành Trình Theo Gót Phật