PSO- Sáng nay ngày 2/8/2022, chư Tôn đức Ban Chỉ đạo Đại hội Phật giáo cấp tỉnh, thành của Trung ương Giáo hội đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 324/QĐ-HĐTS ngày 29/7/2022 của Hội đồng Trị sự về việc công cử Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022 cũng như triển khai một số công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 sắp tới.

Chủ toạ hội nghị có Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS; Hoà thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS; Hoà thượng Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội. Tham dự còn có Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương; Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng 2 Trung ương; Thượng toạ Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trợ lý Tổng Thư ký; Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó Văn phòng 1 Trung ương, Trợ lý Tổng Thư ký.

Ban Trị sự tỉnh Bình Phước có Thượng toạ Thích Tĩnh Cường, Phó trưởng ban Thường trực BTS tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ của toàn Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Huệ Thông thay mặt Trung ương Giáo hội triển khai Quyết định số 324/QĐ-HĐTS ngày 29/7/2022 của Hội đồng Trị sự GHPGVN. Theo đó, Quyết định nêu rõ, công cử Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2017-2022; Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thượng tọa Thích Đức Thiện có trách nhiệm cùng với tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2017-2022  triển khai công tác chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Phước theo đúng Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thông tư 60/TT-HĐTS, và các quy định của Giáo hội về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS trao Quyết định đến Thượng tọa Thích Đức Thiện trong niềm hoan hỷ, nhất trí cao của toàn thể thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước.

Tại hội nghị, chư Tôn đức cũng bàn bạc, triển khai các công tác chuẩn bị để việc tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2022-2027 sắp tới được diễn ra thành công tốt đẹp.

PSO