PSO – Chiều ngày 16/4 năm nhâm dần, chư Tăng Phật giáo huyện Củ Chi đã vân tập về Trường hạ chùa Pháp Thành để tác pháp An cư Kiết hạ.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hoà thượng Thích Huệ Nghi, Thượng toạ Thích Quảng Tánh, đồng chứng minh BTS GHPHVN huyện và sự tham dự của hơn 80 hành giả an cư.

Sau nghi thức niệm hương, đảnh lễ Tam Bảo, Đạo tràng đã cung thỉnh nhị vị Thượng toạ Thích An Thường và Thượng toạ Thích Minh Thanh tác pháp an cư, lần lượt chư Tăng đối trước nhị vị Thượng toạ tác pháp an cư. 

Huyện Củ Chi có hai trường hạ Tập Trung là chùa Pháp Thành, xã Tân Thông Hội với 80 hành giả Tăng và chùa Di Đà, xã Trung Lập Hạ với 120 hành giả Ni.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban TT-TT Phật giáo huyện Củ Chi