PSO – Nhằm gieo duyên cho Phật tử tại gia hộ trì Tam Bảo, gieo trồng phước đức cúng dường, hộ trì chư Tăng Ni tu học trong 3 tháng an cư kiết hạ; ngày 26/6/2022 (28/5 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn do TT.Thích Pháp Châu – Phó Thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng BTS GHPGVN quận Ngũ Hành Sơn làm trưởng đoàn cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS và các đạo hữu Phật tử đã tổ chức chuyến hành hương cúng dường chư hành giả an cư tại các chùa trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã đến đảnh lễ Tam bảo, vấn an chư Tôn đức và cúng dường tịnh tài, tịnh vật tại các chùa Long Hoa, Hương Sơn, Linh Ứng, Tam Thai, Phổ Đà, Vu Lan, Bà Đa, Mỹ Thị, Quán Thế Âm, Thái Bình, Phổ Diệu và Khái Tây.

Dịp này quý Phật tử trong đoàn cũng được lắng nghe đại diện chư hành giả an cư tại các Hạ trường ôn lại truyền thống An cư từ thời Đức Phật và được duy trì xuyên suốt cho đến ngày nay. Việc dừng chân vân du giáo hóa của chư Tăng, Ni trong những tháng mùa mưa để tịnh hóa thân tâm và tấn tu đạo nghiệp là việc làm cần thiết. Thời gian này quý Phật tử phát tâm hộ hạ cũng là góp phần làm cho Phật pháp mãi trường lưu.

Nguyễn Thiện