Đầu xuân Kỷ Hợi 2019, nhằm gieo duyên cho các đạo hữu Phật tử, tạo duyên lành cúng dường hộ trì Tam bảo, sáng ngày 10/02/2019 (nhằm mùng 06 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), Đại đức Thích Thông Đạo – Trụ trì chùa Bà Đa đã hướng dẫn hơn 300 Phật tử hành hương chiêm bái các ngôi tổ đình, tự viện Phật giáo  và cúng dường 12 chùa trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Đầu năm hành hương là nét đẹp của người con Phật. Theo đó, với mục đích xây dựng một đời sống tâm linh hướng thiện, hướng thượng cho Phật tử và cũng tạo duyên lành, phước báo đầu năm mới cho Phật tử gieo trồng công đức trong việc cúng dường lên Tam bảo.

– Tại TP. Đà Nẵng: Đoàn đã đến đảnh lễ và cúng dường Tam bảo tại các chùa Long Hoa, Huệ Quang, Nam Sơn, Lộc Quang, Bảo Tịnh.

– Tại tỉnh Quảng Nam: Đoàn đã đến đảnh lễ và cúng dường Tam bảo tại các chùa: Châu Phong (Điện Bàn), Tất Viên, Phước Ấm, Tân Bình, Giác Nguyên (Thăng Bình), Duy Trung, Bàn Thạch (Duy Xuyên).  

Mỗi tự viện đi qua, đại diện phái đoàn dâng lời tác bạch cúng dường, khánh tuế, chúc xuân đến chư Tôn đức Tăng Ni tại các tự viện. Đồng thời, phái đoàn hành hương cũng đón nhận những lời chỉ dạy, sách tấn của chư Tôn đức, lấy đó làm hành trang trong đời sống tâm linh của mỗi người, trên lộ trình tu tập của người con Phật.

Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, để lại niềm cảm xúc hân hoan cho toàn thể Phật tử tham gia, nhân dịp đầu xuân năm mới.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Nguyên Hà

The post Đà Nẵng: Chùa Bà Đa hành hương đầu năm Kỷ Hợi appeared first on Phật sự Online Miền Trung.