PSO – Hành hương Thập Tự là dịp để Phật tử hay những người yêu mến đạo Phật có cơ hội gần gũi Tam Bảo cũng như gieo trồng một việc thiện lành để khởi đầu một năm mới nhiều thành tựu, trên nền tảng đạo đức và tâm linh. Trên tinh thần đó, hàng năm chùa Bà Đa (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đều tổ chức hành hương đầu năm cho quý Phật tử gieo duyên cúng dường Tam Bảo.

Quang cảnh chuyến hành hương

Ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão (nhằm ngày 27 tháng 1 năm 2023), Thượng tọa Thích Thông Đạo – UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng, trụ trì chùa Bà Đa đã hướng dẫn Tăng chúng, đạo hữu Phật tử hành hương cúng dường thập tự tại TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Thượng tọa Thích Thông Đạo – UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. Đà Nẵng, trụ trì chùa Bà Đa

Đoàn đã đến đảnh lễ Tam bảo các chùa tại TP. Đà Nẵng: Chùa Long Hoa, Huệ Quang (quận Ngũ Hành Sơn) và các chùa tại tỉnh Quảng Nam: chùa Từ Quang, Tịnh Độ, Linh Bửu (TP Tam Kỳ); Chùa Bình Bửu, Hòa Vinh Thạnh (huyện Núi Thành); Chùa Giác Nguyên (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình); Chùa Duy Trung (huyện Duy Xuyên) và chùa Quán Thế Âm (thị xã Điện Bàn).

Tại các chùa, Thượng tọa Thích Thông Đạo đã thay mặt đoàn tác bạch cúng dường và khánh chúc chư Tôn đức. Chư Tôn đức trụ trì tại các tự viện đã đáp từ và cầu chúc Thượng tọa trưởng đoàn cùng Tăng chúng, Phật tử một năm mới an lạc, tinh tấn tu học để phụng đạo, giúp đời, an lạc trong cuộc sống.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Nguyên Hà