PSO – Hướng đến kỷ niệm ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia (08/02 âm lịch) và Khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm (19/02 âm lịch), sáng ngày 24/02/2023 (nhằm ngày  05/02 năm Quý Mão), Thượng tọa Thích Thông Đạo – Uỷ viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Tp Đà Nẵng, Trú trì chùa Bà Đa đã trang nghiêm tổ chức pháp hội tụng kinh Lương Hoàng Sám hướng dẫn các đạo hữu Phật tử trì tụng trong 3 ngày từ 5 – 07/02 âm lịch (tức ngày 24 – 27/02/2023).

Phàm là người sanh trong cõi dục này, trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm bởi ba nghiệp gây nên. Các tội lỗi đã từ ba nghiệp phát sanh nên người muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba nghiệp ấy để sám hối thì tội lỗi ấy mới được thanh tịnh. Bởi chính nguyên nhân ấy, nhằm tạo duyên lành cho các Phật tử sám hối những tội lỗi đã gây ra trong kiếp này cũng như nhiều đời nhiều kiếp trước của bản thân cũng như hàng quyến thuộc đã quá vãng.

Ngoài thời khóa tụng kinh, các Phật tử còn được tham dự các thời khóa pháp thoại, kinh hành, niệm Phật.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

NGUYÊN HÀ