PSO – Sáng ngày 15/2/2020 (22 tháng Giêng năm Canh Tý), nhân tuần chung thất cố Phật tử Nguyễn Thị Đào – Pháp danh Nguyên Lý – Pháp tự Viên Diệu, là thân mẫu Đại đức Thích Thông Đạo – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trụ trì chùa Bà Đa (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Đại đức Thích Thông Đạo cùng gia quyến đã thành tâm thiết lễ cúng dường Trai Tăng, noi gương Đức Mục Kiền Liên, nương nhờ oai lực chú nguyện của chư Tăng nguyện cầu hương linh thân mẫu siêu sanh về cõi tịnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hoà thượng Thích Như Thọ, Hòa thượng Thích Huệ Thường – đồng thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Từ Tánh – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Tăng Ni trên địa bàn TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị đã quang lâm chứng minh buổi lễ và cầu nguyện hương linh cố Phật tử Nguyễn Thị Đào – Pháp danh: Nguyên Lý – Pháp tự: Viên Diệu nương nhờ oai thần lực của Tam Bảo được vãng sanh về chốn an lành.

Đại đức Thích Thông Đạo đại diện gia đình đã dâng lời tác bạch cảm niệm ân đức của chư Tôn đức Tăng, Ni đã quang lâm chia buồn, cầu nguyện trong tang lễ thân mẫu; và hôm nay, ngày chung thất của thân mẫu lại được chư Tôn đức Tăng Ni thương tưởng quang lâm đến góp phần cầu nguyện. Thâm ân cao quý trong tình Pháp lữ là động lực và hành trang cho Đại đức trên bước đường tu học và hoằng dương chánh pháp.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và tràng đầy niềm hiếu kính. 

Nguyên Hà

The post Đà Nẵng: Lễ Trai tăng tuần chung thất Phật tử Nguyên Lý tại chùa Bà Đa appeared first on Phật sự Online Miền Trung.