PSO – Sáng ngày 17/5/2022 (nhằm ngày 17/4 năm Nhâm Dần), tại chùa Sư nữ Bảo Quang (48 Núi Thành, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh cùng môn đồ pháp quyến đã thành tâm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 30 cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Minh viên tịch.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Như Thọ – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Từ Tánh – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Trí Viên – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN thành phố; HT.Thích Thiện Toàn – UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố; HT.Thích Từ Nghiêm – UV HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư Tôn thiền đức Tăng Ni, cùng quý đạo hữu Phật tử tham dự.

Cố Ni trưởng Thích Nữ Đàm Minh sinh năm 1912, pháp danh Tâm Quang, tự Đàm Minh, hiệu Minh Đức tại xã Hưng Yên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An trong một gia đình thấm nhuần giáo lý Phật giáo.

Năm 17 tuổi, cố Ni trưởng phát tâm xuất gia, tìm đến Cố đô Huế xin Hòa thượng Thích Tịnh Khiết cầu xuất gia và được Hòa thượng cho thọ giới Sa Di Ni tại giới đàn chùa Tường Vân. Năm 1944, Ni trưởng được phép của Bổn sư đăng đàn thọ Đại giới tại giới đàn chùa Thiền Tôn do Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm đàn đầu Hòa thượng. Năm 1956, khi ngôi chùa Bảo Thắng (Hội An) – Cơ sở Ni bộ đầu tiên của Quảng Nam Đà Nẵng hoàn thành, Ni trưởng được đề cử đảm nhận trú trì chùa Bảo Thắng. Năm 1962, Ni trưởng giao lại chùa Bảo Thắng cho quý Ni trưởng Như Hường và Diệu Hạnh. Còn Ni trưởng cùng hàng đệ tử ra Đà Nẵng xây dựng ngôi chùa Bảo Quang.

Thời gian từ 1963 đến 1966, Bảo Quang Ni tự là hậu phương cho phong trào yêu nước của Tăng Ni, Phật tử miền Trung Nam bộ, đấu tranh đòi tự do tín ngưỡng, chống lại chế độ độc tài của chính quyền Ngô Đình Diệm. Ni sư Thích Nữ Diệu Định – Đệ tử của Ni trưởng đã phát nguyện tự thiêu làm ngọn đuốc đầu tiên của Phật giáo Quảng Nam – Đà Nẵng vào ngày Rằm tháng Tư năm Bính Ngọ (1966). Năm 1975, với sự quan tâm của Ni trưởng, về việc tu học của Ni chúng, Ni trưởng đã sử dụng chùa Bảo Quang – trụ sở của Ni bộ Bắc Tông Quảng Nam Đà Nẵng làm nơi an cư tập trung cho Ni giới tỉnh nhà và mở các khóa tu Bát Quan Trai cho Phật tử tu tập.

Suốt cuộc đời hành đạo, Ni trưởng đã thâu nhận rất nhiều đệ tử, quan tâm và lo lắng tạo điều kiện tu học cho Ni chúng, kỷ cương trong giới luật. Chiều ngày 18 tháng Tư năm Nhâm Thân (1992), Ni trưởng đã xả bỏ báo thân, an nhiên thị tịch giữa sự luyến tiếc của môn đồ thọ 80 tuổi đời, 58 tuổi đạo.

Hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT PG Đà Nẵng