PSO – Sáng ngày 23/7/2022 (25/6 năm Nhâm Dần), nhân mùa An cư Kiết hạ PL.2566, Phân ban Ni giới (PBNG) TP.Đà Nẵng do NT.Thích Nữ Diệu Cảnh – Ủy viên HĐTS, Trưởng PBNG TP.Đà Nẵng; NT.Thích Nữ Diệu Từ – Phó Thường trực PBNG thành phố; NT.Thích Nữ Diệu Nguyên – Phó  PBNG thành phố; NS.Thích Nữ Diệu Tín – Phó PBNG thành phố cùng quý Ni sư, Sư cô thành viên PBNG TP.Đà Nẵng đã tổ chức thăm hỏi động viên, sách tấn và cúng dường tịnh tài tịnh vật đến chư Ni 28 cơ sở trực thuộc.

Tại các tự viện đến, NT.Thích Nữ Diệu Cảnh đã ban huấn từ, chia sẻ sách tấn động viên các Ni trẻ phải luôn nghiêm trì giới luật Phật chế, giữ gìn tòng lâm quy củ, chăm lo Phật sự, nội cần khắc niệm, giữ gìn oai nghi cử chỉ của người xuất gia, để không để phiền lòng chư Tôn đức Đại Tăng, làm tấm gương tu học cho Đạo hữu Phật tử.

Sau lời huấn từ của Ni trưởng và sự ân cần thăm hỏi của chư Ni trong phái đoàn, chư Ni tại các trú xứ dâng lời tri ân sâu sắc và bày tỏ niềm xúc động khi được chư Tôn đức Ni quan tâm và than hành đến thăm tùng cơ sở tự viện. Đây là động lực rất lớn để các trú xứ tinh tấn hoàn thành trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh mà Giáo hội giao phó.

Chương trình thăm viếng các tự viện Ni nhân mùa hạ năm 2022 của PBNG thành phố mang ý nghĩa kết sách tấn sâu sắc và kết thúc trong niềm đại hoan hỷ. Một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin và Ảnh: Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng