Đà Nẵng: Sắc tứ An Long cổ tự tổ chức Đại lễ trai đàn cầu siêu

0

PSO – Sáng ngày 26/8/2022 (nhằm ngày 29/7 Nhâm Dần), tại Sắc tứ An Long Cổ tự (04 đường 2/9, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng) đã trang nghiêm diễn ra lễ bạch Phật khai kinh Đại lễ trai đàn cầu siêu Bạt độ – Trai Tăng – Chẩn tế.

Quang lâm chứng minh lễ khai kinh có Hòa thượng Thích Trí Viên – Trú trì chùa Pháp Hội; Hòa thượng Thích Huệ Thông – Trú trì chùa Vĩnh An; Hòa thượng Thích Quảng Độ – Trú trì chùa Sơn Trà

Đại đức Thích Hạnh Từ – Đệ nhất Sám chủ đàn tràng cùng chư Đại đức Tăng kinh sư đã quang lâm tiến hành nghi lễ khai kinh.

Tiếp trong chương trình Đại lễ, sáng ngày 27/8/2022 (01/8 Nhâm Dần), lễ cúng dường Trai Tăng diễn ra thành kính và trang nghiêm với 70 chư Tôn đức Tăng. Hòa thượng Thích Như Thọ – Viện chủ Tổ đình Vu Lan; Hòa thượng Thích Huệ Thường – Viện chủ chùa Long Hoa; Hòa thượng Thích Thiện Thành – Viện chủ chùa Hưng Quang (Quảng Nam) cùng chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng đã quang lâm chứng minh và tham dự.

Thượng tọa Thích Đồng Nghĩa – Trú trì Sắc tứ An Long cổ tự đã thành kính dâng lời tác bạch cúng dường, nương nhờ oai lực của chư Tăng cầu nguyện cho chư hương linh được siêu sanh về cảnh giới an lành.

Đại lễ Trai đàn cầu siêu Bạt độ – Trai Tăng – Chẩn tế tại Sắc tứ An Long Cổ tự diễn ra trong 3 ngày: 26 – 28/8/2022 (29/7 & 01,02/8 Nhâm Dần).

Sau đây là một hình ảnh đươc ghi nhận:

NGUYÊN HÀ