Đà Nẵng: Sắc tứ An Long cổ tự tổ chức Trai đàn Cầu siêu và Trai tăng nhân mùa Vu lan Báo hiếu

0

PSO – Sáng ngày 26/8/2022 (nhằm ngày 29/7 Nhâm Dần), tại Sắc tứ An Long cổ tự (04 đường 2/9, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã trang nghiêm diễn ra lễ bạch Phật khai kinh trong Đại lễ trai đàn Cầu siêu bạt độ anh linh Anh hùng Liệt sĩ, chư hương linh đồng bào tử nạn trong đại dịch Covid-19 và chư vong linh ký tự tại bổ tự; đồng thời cúng dường Trai tăng đến chư Tôn đức nhân mùa Vu lan Báo hiếu Phật lịch 2566.

Sáng ngày 26/8/2022, quang lâm chứng minh lễ Khai kinh có Hòa thượng Thích Trí Viên – Trú trì chùa Pháp Hội; Hòa thượng Thích Huệ Thông – Trú trì chùa Vĩnh An; Hòa thượng Thích Quảng Độ – Trú trì chùa Sơn Trà.

Đại đức Thích Hạnh Từ – Đệ nhất Sám chủ đàn tràng cùng chư Đại đức Tăng trong Ban Kinh Sư đã quang lâm tiến hành nghi lễ Khai kinh.

Đến sáng ngày 27/8/2022 (01/8 Nhâm Dần), lễ cúng dường Trai tăng diễn ra thành kính và trang nghiêm với sự quan lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Như Thọ – Viện chủ tổ đình Vu Lan; Hòa thượng Thích Huệ Thường – Viện chủ chùa Long Hoa; Hòa thượng Thích Thiện Thành – Viện chủ chùa Hưng Quang (Quảng Nam) cùng 70 chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng đã quang lâm chứng minh và tham dự.

Thượng tọa Thích Đồng Nghĩa – Trú trì Sắc tứ An Long cổ tự đã thành kính dâng lời tác bạch cúng dường, với mong muốn nương nhờ oai lực của chư Tăng cầu nguyện cho chư hương linh được siêu sanh về cảnh giới an lành.

Đại lễ Trai đàn cầu siêu Bạt độ – Trai Tăng – Chẩn tế tại Sắc tứ An Long Cổ tự diễn ra trong 3 ngày: 26 – 28/8/2022 (29/7 & 01,02/8 Nhâm Dần).

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Nguyên Hà