ĐẠI LỄ DÂNG Y tại CHÙA PHỔ MINH-GÒ VẤP

0

TP.HCM: Nhân mùa dâng y sau 3 tháng an cư kiết hạ của PGNT. Sáng ngày 23-10-2022 (AL. 28-9-Nhâm Dần), Đại lễ dâng y Kathina theo truyền thống đã được tố chức long trọng tại chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp, TP.HCM .

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Phổ Minh, cùng sự hiện diện một số chư tôn đức Phật giáo Nam tông, Tu nữ và đông đảo Phật tử tham dự.
         
Sau nghi thức lễ bái Tam bảo, Đại diện nhóm thí chủ,(Dâng y theo sự đóng góp tập thể) chư vị Tu nữ, Phật tử trang nghiêm đội Y casa nhiễu Phật ba vòng tiếp đến là nghi thức chính của buổi lễ bàn giao tăng sự y cho một vi sư đã được tập thể tăng chọn ra để thọ lãnh bộ đại y mà do đại diện tập thể thí chủ cúng dường đến chư tăng. Tiếp đó, Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức cúng dường Y; chư tôn đức cử hành tuyên ngôn Tăng sự và thọ y.
Truyền thống dâng y kathina đến chư Tỳ-khưu sau ba tháng an cư mùa mưa vừa thể hiện thiện tâm của người Phật tử trong việc hộ trì Tăng đoàn, vừa tạo nên niềm vui và phước đức lớn cho người Phật tử tại gia.
 Buổi lễ kết thúc với khóa kinh chúc phúc đến thí chủ và Phật tử. Sau lễ các phật tử cùng thọ trai do nhà chùa khỏan đãi. Buổi lễ kết thúc trong hoan hỷ

Bài & ảnh: Sư Chơn Minh & Tân Phát
Phóng viên PSO
Thành viên BBT. Phatsuonline