Đắk Lắk: Phật tử Ê Đê về chùa tu học ngày Rằm mỗi tháng

Xem Thêm

PSO – Sáng ngày 19/4/2019 (nhằm 15/3/Kỷ Hợi), Phật tử Dân tộc Ê Đê về chùa Hoa Nghiêm trang nghiêm lễ Phật và phát nguyện tu học một ngày, với công đức làm được  dâng lên cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca nhân Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019.

Được biết, chùa Hoa nghiêm nằm sâu trong vùng, xung quanh người Dân tộc sinh sống, văn hóa rất khác so với người Kinh, nhưng họ có tâm học hỏi nên mọi sinh hoạt Thầy Trụ trì đều chia sẻ, hướng dẫn, trao đổi nền văn hóa và giao lưu với nhau, tạo sự gần gũi để người Ê Đê dễ dàng tiếp cận học tập và thực hành theo giáo lý nhân quả của Phật giáo.

Mới đây, Thầy  Trụ trì chùa Hoa Nghiêm kêu gọi người dân Ê Đê hướng về  Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019 bằng cả tâm huyết của mình, bỏ thời gian, công việc một ngày, chuyên tâm tu tập để cúng dường lên đức Phật, nghi thức lạy Phật Hồng danh sám hối trang nghiêm, một lòng thành kính.

Phải nói rằng, người Phật tử Ê Đê thật thà, ngoan đạo và có tâm học tập, nâng cao khả năng nhận biết của mình, muốn đem công năng tu tập có được giúp cho bản thân an lạc, thân tâm an lành, nguyện làm điều thiện, tránh xa điều xấu ác, thực hành theo lời Phật dạy, niệm Phật bỏ bớt sân si, luôn sống trong chánh niệm, đem đến kết quả có ích cho bản thân và mọi người chung quanh. Ngày rằm mỗi tháng luôn tinh tấn về chùa tu học gieo duyên, cúi đầu lạy Phật dâng lên lời phát nguyện tu tập và ăn chay, tránh sát sinh, trưởng dưỡng lòng từ bi, thương yêu khắp tất cả chúng sanh, nghiêm túc thực hành…

Một ngày tu học kết thúc với bao nhiêu điều bổ ích, nền văn hóa văn minh được khơi nguồn, giúp Phật tử mở rộng tầm nhìn, có được giá trị trong cuộc sống thông qua việc làm đầy ý nghĩa, cứ như thế người Phật tử đem an lạc trở về nhà, nguyện sống trong niềm hoan hỷ của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nêu cao lòng từ bi và trí tuệ, hứa với lòng là hãy làm hòn đảo cho chính mình.

Hoa Nghiêm

Bài Viết Mới

DANH MỤC

Bài Viết Liên Quan