Quyết định số 311/QĐ-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự ấn ký ngày 24-6-2022 về chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027) gồm 101 thành viên. Trong đó, Ban Chứng minh: 10 vị, Ban Cố vấn: 2 vị, 89 thành viên Ban Trị sự (32 vị Ban Thường trực và 57 ủy viên) do Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng ban Trị sự.

DANH SÁCH

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ X (2022 – 2027)