TP.HCM: Ngày 1/8/2022 (ÂL. 4/7 Nhâm Dần) Đạo Tràng Chùa Huyền Trang Nhà Bè TPHCM kết hợp Trung Tâm Nhân Đạo Từ Tâm tổ chức cúng dường các trường hạ trong Huyện hiện có 42 vị đang an cư kiết Hạ tại trường hạ Chùa Đức Phú cũng là Văn Phòng Ban Trị Sự GH Phật Giáo Huyện Nhà Bè

phẩm vật dâng cúng gồm có 42 quà tứ sự và bao thư tiền mặt . Đại diện hướng dẫn Đoàn có Thượng Tọa Thích Truyền Tự, Trụ trì Chùa Huyền Trang Huyện Nhà Bè TP. HCM, Giám đốc Trung tâm Nhân Đạo Từ Tâm; Đại Đức Thích Giác Tiến Thư Ký Chùa Huyền Trang; Ông Trần Thiện Thanh Tâm Phó Giám Đốc Trung Tâm cùng Đạo Tràng Phật Tử Chùa Huyền Trang tham dự .
Mọi người đồng hoan hỷ vì quý Phật Tử Tụng kinh Vu Lan báo hiếu: Nội dung kể lại tích xưa: Ngài Mục Kiền Liên sau khi chứng quả “Lục Thông” xem các cõi không thấy mẹ của mình ở đâu thì Ngài mới xuống địa ngục thấy mẹ của mình ở dưới địa ngục đang ngồi bàn chông đầu đội chậu máu. Ngài đem bình bát dâng cơm cho mẹ nhưng bà ăn không ăn được. Ngài mới về bạch với Đức Phật. Đức Phật nói mẹ ông tội nặng rất sâu phải nhờ thần lực của mười phương Tăng. Vì thế nên Phật mới bảo phải thỉnh chư tăng mười phương về  trai tăng cúng dường . Nhờ phước cúng dường đó mà Bà Thanh Đề mới thoát cảnh giới địa ngục.
Buổi cúng dường trường hạ kết thúc viên mãn trong tinh thần tri ân chư Tăng hộ trì cho Cửu huyên thất tổ sanh nhàn cảnh.

Bài & ảnh: Sư Chơn Minh
Phóng viên PSO
Thành viên BBT, Phatsuonline