Nhân ngày Phật đại hoan hỷ, ngày chư Tăng Tự tứ, sáng ngày 8-8 (11-7-Nhâm Dần) chư hành giả an cư hạ trường chùa Minh Đạo và Phật tử bổn tự đã làm lễ khánh tuế mừng hạ lạp Đức Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Thiền chủ hạ trường, viện chủ chùa Minh Đạo.

Đối trước Đức Hòa thượng Thiền chủ, Đại đức Thích Tâm Giác đại điện cho chư hành giả hạ trường chùa Minh Đạo, tác bạch khánh tuế mừng Hòa thượng Tôn sư vừa thành tựu một hạ lạp viên mãn. Đồng thời, chúng Tăng cùng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho Ngài được pháp thể khinh an, trụ thế lâu dài để mãi là cây đại thụ che chở Tăng Ni, Phật tử trong quá trình tu nhân học đạo.

Theo đó, chư Tăng thành kính nhất tâm đảnh lễ tôn dung Đức Hòa thượng Thiền Chủ để bày tỏ tấm lòng tri ân của hàng hậu học đã được nương nhờ đức hạnh cao dày của Đức Hòa thượng để tu tập trong ba tháng an cư tại hạ trường.

Sách tấn chư Tăng hành giả, Hòa thượng Thiền chủ bày tỏ niềm hoan hỷ khi chư Tăng vừa hoàn thành mùa an cư kiết hạ PL.2566 đúng với tinh thần Luật Phật chế định – lục hòa cộng trụ, theo đó mà thành tựu được công đức an cư, tăng trưởng giới-định-tuệ trang nghiêm.

Theo Hòa thượng, hạ lạp (tuổi đạo) là ánh đèn soi sáng cho người xuất gia trên lộ trình giác ngộ giải thoát, và cũng là nền tảng giúp người xuất gia khi hành đạo, phụng sự chúng sanh, hướng Phật tử tu hành theo chánh pháp trong vô lượng kiếp sau này.

Dịp này, đạo tràng Phật tử tu học chùa Minh Đạo cũng tác bạch khánh tuế hạ lạp chư Tăng bổn tự, Hòa thượng Viện chủ thay mặt chư Tăng chân thành cảm ơn chúng Phật tử đã hết lòng trợ duyên cho trường hạ Minh Đạo trong mùa an cư, giúp chư Tăng an tâm tu học, theo đó mà phước đức được tăng thêm từng ngày, cuộc sống được an lạc và hạnh phúc.

Cùng ngày, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An dẫn đoàn Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên TT HĐTS, Phó văn phòng 2 Trung ương; trụ trì chùa Huyền Trang và Tăng chúng đến chùa Minh Đạo để khánh tuế Hòa thượng Chủ tịch HĐTS. Tại đây, Hòa thượng đã ban lời đạo từ để khuyến tấn chư Tôn đức tiếp tục tu hành và làm Phật sự sau khi mùa an cư năm nay kết thúc.

Chư Tăng và Phật tử chụp ảnh lưu niệm cùng Hòa thượng Chủ tịch trong ngày khánh tuế hạ lạp

Đăng Huy