PSO – Tối ngày 06/08/2021, trong chương trình Học Phật Online “Phật học cơ bản” do Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN và kênh TTTH Phật Sự Online tổ chức, ĐĐ.Thích Minh Ân – Tổ Phó Tổ Thông tin – Tuyên truyền Văn phòng TƯ GHPGVN, Trụ trì chùa Minh Đạo (quận 3, TP. HCM) đã có bài giảng với chủ đề “Ý nghĩa về 3 sự kiện Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn” đến toàn thể học viên khóa học.

Mở đầu buổi giảng, Đại đức đã kể lại sơ lượt về 3 sự kiện trọng đại nêu trên của Đức Phật đến với toàn thể học viên khóa học, cũng như chia sẻ về việc chọn ngày Đại lễ Phật đản (Vesak) là Rằm tháng Tư âm lịch của Liên Hợp quốc, bao gồm ý nghĩa Tam hợp lễ kỷ niệm Phật Đản sanh – Thành đạo – Nhập Niết bàn.

Tiếp đó, Đại đức giảng sư đã giải thích chi tiết về ý nghĩa của 3 sự kiện đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật đến toàn thể học viên.

Theo đó, đầu tiên Đản sinh: là vì lòng thương tưởng cho đời, nên Đức Phật xuất hiện ở thế gian, sự ra đời của Đức Phật là mở đầu cho một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên của nhân bản, tình thương, sự bình đẳng và giác ngộ của chúng sinh, mà Ngài là người biểu thị cao độ và xứng đáng là Đấng Trung tôn. Đản sinh nhưng đã viên mãn nhân quả tu hành trong 3 A Tăng kỳ kiếp, đoạn trừ sinh tử không còn tái sinh, gọi là Sinh tử diệt – Niết bàn.

Tiếp theo Thành đạo: là sự tu tập, chứng ngộ của Ngài cũng như các Đức Phật quá khứ. Qua 49 ngày tư duy dưới cội cây Tất Bát La, Ngài đã quán pháp 12 nhân duyên theo hai chiều thuận nghịch và đoạn trừ hoàn toàn phiền não vô minh, sự Thành đạo viên mãn về quả vị đầy đủ 10 hiệu, Tam minh, Tứ trí, Ngũ nhãn, Lục thông, Thập lực, Giải thoát thanh tịnh, giác ngộ hoàn toàn của Đức Phật gọi là Phiền não diệt – Niết bàn.

Sau cùng là Niết bàn: Sau 49 năm thuyết pháp độ sanh, dùng Tâm từ bi, bình đẳng hóa độ chúng sinh, giáo pháp truyền bá khắp thế gian, làm lợi ích vô số chúng sinh hữu duyên, gián tiếp hay trực tiếp đều được lợi ích. Vì thế Ngài đã mãn nguyện, Phật sự đã xong, do đó, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn cũng là một sự viên mãn nhân quả Phật sự và đoạn trừ hoàn toàn sinh thân, cho nên nhập Niết-bàn của Phật gọi là Ngũ Uẩn diệt – Niết bàn.

Sau cùng, Đại đức giảng sư đã tóm tắt và đúc kết lại với toàn thể học viên. Theo đó, sự Đản sanh, Thành đạo và nhập Niết-bàn của Phật, đều mang hai ý nghĩa viên mãn là Nhân quả viên mãn và Diệt độ viên mãn về mặt Pháp thân. Như vậy, Đức Phật vẫn còn ở với chúng ta, ở trong ta và khắp mọi nơi như là không khí, từ trường hiện hữu khắp cả hư không 10 phương thế giới. Nên Cổ đức dạy: “Con Niệm Phật để lòng nhớ mãi. Hình bóng Ngài cứu khổ chúng sanh. Nguyện theo Ngài trên bước đường lành. Con Niệm Phật để rồi thành Phật”.

Buổi giảng kết thúc trong niềm hoan hỷ của toàn thể học viên khóa học.

Công Minh