Thứ Tư, Tháng Chín 22, 2021

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG SỰ KIỆN NGÀY PHẬT GIÁO QUỐC TẾ (08/4/2018) CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

Xem Thêm

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG SỰ KIỆN NGÀY PHẬT GIÁO QUỐC TẾ (08/4/2018) CỦA HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Kính bạch chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo các cấp GHPGVN.
Kính thưa Quý Liệt vị,

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm, đoàn kết, hòa hợp tràn đầy niềm hỷ lạc, tất cả chúng ta vân tập về Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, Thủ đô vì Hòa bình để mít tinh kỷ niệm và hưởng ứng ngày Phật giáo Quốc tế 08/4 của Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên sáng lập. Thay mặt, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính chào mừng chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, chư vị khách quý cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử. Kính chúc chư Tôn giáo phẩm cùng Quý vị khách quý thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý trong ánh hào quang của Đức Phật.

Kính thưa Quý Liệt vị,

Đạo Phật xuất hiện ở thế gian, có thể nói là khởi đầu từ vườn Lâm Tỳ Ni, xứ Nepal, Ấn Độ Cổ, và bừng sáng tại Bồ đề Đạo tràng, nước Magadhi (Ma Kiệt Đà), nay là bang Bihar Ấn Độ, do Bồ tát Sĩ Đạt Ta về sau xuất gia tu hành thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni khai sáng và ngày nay đã truyền bá khắp 5 châu, mang đậm màu sắc Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền, Kim Cang thừa (hay nói khác đi là Thượng tọa bộ, Đại chúng bộ và Kim Cang thừa) đến nay hơn 2.600 năm với hơn 500 triệu Tăng tín đồ khắp thế giới, đang hành trì và tryền bá giáo pháp Đức Phật, mang thông điệp Từ bi, Trí tuệ và Hòa bình của Đức Phật đến mọi người, mọi giới và các tổ chức, hình thức khác nhau. Nhưng tất cả đều vì mục đích duy nhất làm làm sáng tỏ và phát huy hiệu năng thông điệp của Đức Phật đối với nhân loại và chúng sanh trên hành tinh mà chúng ta đang hiện hữu.

Từ ý nghĩa ấy, tại thành phố Tokyo, Nhật Bản, một thành phố của một đất nước yêu chuộng hòa bình trong tinh thần từ bi, hoan hỷ, hòa hợp của người con Phật, mục đích duy nhất mang lại ánh sáng tình thương, lòng quảng đại vị tha qua giáo lý Đạo Phật. Vào ngày 08/4/1998, các nhà Lãnh đạo Phật giáo 23 Quốc gia và vùng lãnh thổ gồm các Truyền thống Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền, Kim Cương thừa, đã cùng ngồi lại bên nhau trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp và chia sẻ những kinh nghiệm tu tập, hành trì và phương thức truyền bá giáo pháp Đạo Phật đã hình thành hơn 2000 năm qua trên hành tinh nầy.

Các nhà Lãnh đạo Phật giáo thế giới đã thống nhất lập Hội Phật giáo Thế giới Truyền bá Chánh pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên sáng lập. Trải qua 20 năm hoạt động, với 07 kỳ Đại hội. Theo các mục đích, là Trung tâm để các nhà Lãnh đạo Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền, Kim Cang thừa trên thế giới trao đổi quan điểm, kinh nghiệm, đưa ra phương thức hành trì, truyền bá Chính pháp, vượt qua các rào cản về truyền phái, truyền thống Phật giáo, quốc gia, sắc tộc địa phương, địa dư lãnh thổ, châu lục v.v… Tạo ra một không gian hiểu biết tương kính, tôn trọng, hợp tác giữa các trường phái Phật giáo, để hiệp lực truyền bá Phật pháp, đưa thông điệp từ bi, trí tuệ , hòa bình, cứu khổ độ sanh của Đức Phật đến với nhân loại trên thế giới. Kêu gọi mọi người trên hành tinh này hãy nghiên cứu và hành trì lời Phật dạy, giúp cho xã hội, thế giới chúng sinh ngày càng an vui hạnh phúc trong hòa bình vĩnh cữu và thịnh vượng theo giao lý Đạo Phật. Hội đã hoàn thành các mục đích yêu cầu đã đề ra trong xu thế phát triển của nhân loại và Phật giáo thế giới, đồng thời hồi ứng một cách có căn cơ một số vấn nạn đã đặt ra cho Phật giáo cũng như cho xã hội và thế giới loài người trong thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo.

Trong quá trình hoạt động, dù đạt được nhiều kết quả mong muốn, nhưng trên bình diện lịch sử, tổ chức chưa ấn định, một ngày kỷ niệm mang tính quốc tế của Tổ chức Phật giáo Thế giới đại diện cho hơn 500 triệu Tăng tín đồ.

Với những yêu cầu cấp thiết và thống nhất chung, tại Đại hội Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới kỳ VI từ 08 – 14/12/2014 quy tụ 41 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm các nhà Lãnh đạo Phật giáo Thế giới, đại diện cho hơn 500 triệu Tăng Ni, Phật tử thế giới tại Trụ sở của Hội – Chùa Muryojuji, Núi Nam Đầu, Đại Vương điện Phật giáo thành phố Kobe, Nhật Bản đã thông qua Nghị quyết, chọn ngày 08/4 dương lịch hằng năm, làm ngày kỷ niệmPhật giáo Quốc tế 08/4 tại các quốc gia là thành viên của Hội Phật giáo Thế giới Truyền bá Chánh pháp.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, với tư cách thành viên sáng lập Hội, hôm nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức mít tinh chào mừng và hưởng ứng ngày Phật giáo Quốc tế 08/4 và được tiếp tục diễn ra trong những năm kế tiếp của thế kỷ 21, làm cho ánh sáng chân lý, từ bi, trí tuệ, nhân bản hòa bình, bất bạo động của Đạo Phật sẽ là những tác nhân hữu hiệu cho công cuộc xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh lạc đầy ấp tình người đồng loại như Đức Phật đã huấn thị: “Con người là thù thắng, vì có hai khả năng: Chuyển hóa tâm linh, thành tựu đạo quả giác ngộ; Cải tạo được hoàn cảnh xã hội chung quanh, làm cho thanh bình, an lạc, hạnh phúc như là một Tịnh độ tại nhân gian” (Kinh Anh Lạc).

Với tinh thần và ý nghĩa đoàn kết, hòa hợp, góp phần xây dựng hòa bình, hạnh phúc, an lạc cho nhân loại trên hành tinh bằng giáo pháp của Đức Phật đã để lại cho chúng sanh hơn 2600 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt Nam sẽ nỗ lực tinh tiến, thực hiện một cách trọn vẹn, tích cực, kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, góp phần xây dựng một thế giới công bằng, dân chủ, văn minh, theo tinh thần giáo lý Đạo Phật, mà Đức Phật đã hiện hữu ở đời, giữa thế gian, hôm nay và mai sau. Như Khế Kinh nói: “Có một đấng phi thường đã xuất hiện ở thế gian. Vì hạnh phúc cho chư Thiên, vì hạnh phúc cho số đông, nên xuất hiện ở đời. Đấy là đấng Như Lai Chánh đẳng Chánh giác” (Kinh A Hàm). Bằng ánh sáng chân lý Đạo Phật, soi rọi cho chúng ta đầy đủ trí tuệ, tình thương và lòng bao dung quảng đại, để cùng nhau kiến tạo thế giới thanh bình an lạc và hạnh phúc của mỗi người chúng ta.

Chúng ta kính cẩn tri ân công đức sự hiện hữu của Đức Phật và giáo pháp của Ngài bằng hành động thực hành lời Phật dạy: Từ bi, hòa bình, đoàn kết, hòa hợp và cùng chia sẻ cảm thông, làm lợi lạc chúng sanh trong mọi thời đại.

Nhân sự kiện ngày Phật giáo Quốc tế 08/4 lịch sử của nhân loại, kính chúc chư Tôn giáo phẩm, Đại đức Tăng Ni, Quý vị Khách quý an vui, hạnh phúc, kiết tường như ý trong ánh hào quang gia hộ của Đức Phật và Đức Phật sẽ mãi mãi trong ta, quanh ta và khắp tất cả mọi nơi.

Kính cầu chúc đất nước thanhbình thịnh trị, chúng sanh an lạc, thế giới phú cường, nhân loại càng ngày càng thăng hoa trong cuộc sống theo tinh thần và giáo pháp Đạo Phật đã để lại cho chúng ta qua lịch sử ngày 08/4 bất diệt trong không gian vô cùng, thời gian vô tận.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Viết Mới

Lâm Đồng: BTS – Ban Từ thiện GHPGVN TP.Đà Lạt kết hợp với Công an tỉnh hỗ trợ nông sản cho các bệnh viện...

PSO - Những chuyến xe nghĩa tình vẫn tiếp tục lăn bánh dù nắng hay mưa để tiếp tục hành trình chia sẻ yêu...

Bình Dương: Trung thu cho em – ấm áp và nghĩa tình mùa đại dịch

PSO - Thiết thực tổ chức các hoạt động Hưởng ứng 65 Ngày thi đua cao điểm, chào mừng 65 năm Ngày truyền thống...

Đoàn Tăng Ni Phật giáo miền Bắc tham gia Tình nguyện chống dịch đợt II tại Bệnh viện Dã chiến số 13

PSO - Thực hiện quyết định số 228/QĐ-HĐTS, ngày 15-9-2021 của Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN cũng như tiếp tục chương trình Phật...

DANH MỤC

An Cư Lạc Nghiệp10Bách Tăng đất Việt1Bản tin Phật sự 20h260Bản Tin Tiếng Anh87Câu Chuyện Bên Tách Trà3Câu Chuyện Cửa Thiền12Danh Thắng Phật Giáo30Đại hội Phật giáo các huyện - thị58Đọc Lại Tạp Chí VHPG368Đồng Vọng Pháp25Đường Vào Nội Tâm5Góp ý dự thảo quản lý tiền công đức1Hòa thượng Chủ tịch429Hoằng pháp - Thuyết Giảng321Hoằng Pháp Online142Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM13Hướng Dẫn Cắm Hoa16Lịch sử - Nhân vật29Lời Con Dâng Phật19Lời Phật Dạy4Nghệ Thuật Phật Giáo10Người Con Phật4Nổi bật96PG KIÊN GIANG162Phật giáo & đời sống29Phật giáo & tuổi trẻ353Phật giáo TP. HCM249Phật Học15Phật Pháp Hỏi Đáp43Phật sự miền Bắc2045Phật sự miền Đông3010Phật sự miền Tây3626Phật sự miền Trung2134Phật sự Quốc tế7Phật sự Quốc tế8Phật sự Tây Nguyên1147Phật sự Trung ương GH405Phóng sự166Quản Lý Thu Chi Tiền Công Đức11Sống Như Những Đoá Hoa5Thơ Thiền18Thuyết giảng400TIÊU ĐIỂM19Tin tức3488Tin tức - Phật sự15443Tình Người Trong Đại Dịch1319Toả Ngát Hương Sen9Trung Tâm Từ Thiện18Truyền hình trực tiếp434Từ thiện Xã hội2459Tự viện - Chân dung139Văn bản Giáo hội153Văn hóa Phật giáo385Vesak 201946Video4736Vu Lan - Nguyện Làm Con Thảo35VU LAN VĂN HÓA TÌNH NGƯỜI 202166

Bài Viết Liên Quan