PSO – Sáng ngày 07/07/2020 (17/05 năm Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phái đoàn đi thăm và sách tấn chư hành giả An cư tại Hạ trường Phật Đà Bửu Tự – Trụ sở BTS GHPGVN huyện Trảng Bom thuộc xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Phái đoàn do HT.Thích Huệ Tâm – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai là Trưởng đoan; ĐĐ.Thích Đạo Huy – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Thiện Trí – Phó Thư ký tổng hợp, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Trí – Ủy viên BTS, Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Chơn Nghĩa, ĐĐ.Thích Phước Toàn – đồng Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Chơn Thịnh – Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; NS.Thích Nữ Huệ Hiếu – Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đồng.

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN huyện Trảng Bom đón tiếp phái đoàn có TT.Thích Minh Trì – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Trảng Bom cùng hiện diện chư Tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Trảng Bom và chư Tăng, Ni hành giả An cư Kiết hạ PL.2564 tại huyện nhà.

Mở đầu chương trình TT.Thích Hạnh Đạt – Thư ký BTS GHPGVN huyện Trảng Bom báo cáo công tác Phật sự, Chức sự và số lượng chư hành giả An cư, những nét sinh hoạt đặc trưng và thời khóa tu học của 02 Hạ trường tại huyện Trảng Bom mùa Hạ năm Canh Tý.

Sau khi lắng nghe báo cáo, HT.Thích Huệ Tâm đã có lời sách tấn đến chư hành giả An cư: “Ba tháng An cư Kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng, Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới – Định – Tuệ, đồng thời cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng Tăng an cư tu học. Đó là giềng mối để Phật pháp trường tồn nơi thế gian này. Rất mong chư hành giả nơi đây thật tinh tấn trong những ngày cấm túc tu tập.”

Sau lời sách tấn của Hòa thượng Trưởng đoàn, TT.Thích Minh Trì – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Trảng Bom, đã dâng lời cảm niệm chân thành đến những ân đức mà Hòa thượng Trưởng đoàn cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã ân cần quan tâm và thăm hỏi 02 Hạ trường tại huyện Trảng Bom. Kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

Dịp này, được sự phân công của Hòa thượng Trưởng đoàn, ĐĐ.Thích Thiện Trí – Phó Thư ký Tổng hợp, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã chia sẻ Nội quy Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến chư hành giả An cư, nhằm giúp chư hành giả nắm vững hơn các quy định của Giáo hội trong quá trình hoạt động Phật sự tiếp theo.

Để hộ trì chư hành giả cấm túc An cư, ĐĐ.Thích Chơn Nghĩa – Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đại diện chư Tôn đức trong đoàn tác pháp cúng dường. Chúc chư hành giả có những ngày tinh tu đạt kết quả tốt đẹp.

Tin & Ảnh: Lê Mạnh Media – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

The post Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm trường Hạ huyện Trảng Bom appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.