PSO – Sáng ngày 21/7/2020 (mùng 1/6/Canh Tý) BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai về thăm trường hạ Phật giáo huyện Xuân Lộc tại chùa Linh Phú, xã Xuân Phú.

Trưởng đoàn là HT. Thích Giác Quang – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, đi cùng đoàn có ĐĐ. Thích Đạo Huy – Phó Thư ký, Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Trí – Phó Thư ký Tổng hợp BTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Phước Toàn, ĐĐ. Thích Kiến Tịnh – Phó Văn phòng BTS; NS. Thích Nữ Diệu Trí – Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh.

Về phía BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc đón tiếp đoàn có HT. Thích Giác Quang, HT. Thích Thiện Hoằng – Chứng minh BTS GHPGVN huyện; HT. Thích Như Thanh – Cố vấn BTS GHPGVN huyện; TT. Thích Tâm Minh – Trưởng BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Huệ Quang – Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện; TT. Thích Chánh Huệ, SC. Thích nữ Trung An – Phó BTS GHPGVN huyện; ĐĐ. Thích Quảng Vinh – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện cùng chư Tôn đức Thường trực BTS, chư Tăng Ni hành giả an cư trong huyện.

Đại đức Thích Quảng Vinh đã báo cáo với BTS tỉnh về việc tổ chức An cư Kiết hạ tại huyện nhà. BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc có 2 trường hạ (Tăng tại chùa Linh Phú; Ni tại chùa Bảo Quang), tổng số hành giả An cư có 269 vị. Mỗi tháng vào ngày mùng 1 và 15, các cơ sở, tự viện Tăng Ni, các đạo tràng Phật tử tập trung về trường hạ để tụng giới bố tát. Ban tổ chức, Ban Chức sự trường hạ cung thỉnh chư Tôn đức Ban Hoằng pháp tỉnh về thuyết giảng Kinh, Luật, Luận, sách tấn chư Tăng Ni và Phật tử, mỗi kỳ có khoảng 150 – 200 Phật tử về tham dự. Sau buổi thuyết pháp là cúng quả đường, thọ trai, niệm phật.

Hòa thượng Thích Giác Quang – Phó Ban kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh có lời sách tấn chư Tăng Ni hành giả An cư, truyền thống An cư là truyền thống của chư Phật, Khi đức Thế Tôn còn tại thế Ngài cũng đã An cư 3 tháng trong mùa mưa. Do đó chư Tăng Ni chúng ta hãy phát huy tinh thần tu học, tinh tấn hành trì công phu, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ. Với hàng Phật tử tại gia thì hộ trì Tam bảo, nương theo chư Tăng Ni tu học để bồi công lập đức, gieo tạo phước báu cho bản thân và gia đình.

Dịp này, ĐĐ. Thích Thiện Trí cũng đã trao đổi với chư Tăng Ni về một số việc liên quan đến Tăng sự của Giáo hội, việc sở hữu và sử dụng tài sản của Giáo hội như thế nào, luật đất đai, cư trú, thuyên chuyển hoạt động tôn giáo,…

Đại diện Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, chư vị Phó Văn phòng đã tác bạch cúng dường trường hạ Phật giáo huyện.

Thượng tọa Thích Tâm Minh – Trưởng BTS GHPGVN huyện đón nhận phẩm vật cúng dường của BTS tỉnh, đồng thời kính lời tri ân đến Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã thương tưởng quang lâm về thăm, cúng dường và sách tấn chư Tăng Ni hành giả An cư tại Phật giáo huyện Xuân Lộc.

Những hình ảnh ghi nhận được

Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

The post Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh về thăm trường hạ Phật giáo huyện Xuân Lộc appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.