PSO – Chiều ngày 28/7/2022 (nhằm ngày 30/6/Nhâm Dần), chư Tăng Hệ phái Nam tông đã vân tập tại thiền viện Phước Sơn (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tham dự lễ bố tát, thính giới theo định kỳ 2 lần mỗi tháng trong mùa An cư kiết hạ.

Bắt đầu buổi lễ, chư Tăng cùng đảnh lễ lịch đại Tổ sư tại Tổ đường và HT. Thích Bửu Chánh – UVTT HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trụ trì Thiền viện Phước Sơn thành kính niêm hương Tam Bảo tại chánh điện Thiền viện Phước Sơn.

Tiếp theo đó, HT. Bửu Chánh cử hành nghi thức bố tát, thính giới với đại chúng và toàn thể đại chúng đã thành kính đảnh lễ Tam Bảo, phát lồ sám hối theo pháp. Bố-tát là nghi thức đặc thù của chúng xuất gia, sống tỉnh thức theo lời Phật dạy.

HT. Bửu Chánh dẫn lời bài kinh PATIMOKKHA và trùng tuyên giới luật Đức Phật chế định giữa đại chúng. Giới luật là mạng mạch của Tăng già, Giới luật được nhấn mạnh là biểu hiện của thọ mạng Chánh pháp giúp tăng trưởng nội lực tu tập, thanh tịnh Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.
Lễ Tự tứ và cũng là ngày Đại lễ dâng y casa Kathinat, kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ của chư Tăng trong Hệ Phái Nam Tông sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 12/10/Nhâm Dần tại Thiền viện Phước Sơn.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyễn Quí