PSO – Sáng ngày 28/9/2021 (nhằm ngày 22/8 năm Tân Sửu), TT. Thích Huệ Nghiệp – Ủy viên BTS PG tỉnh, Phó Trưởng BTS PG huyện Long Thành, trụ trì chùa Phước An đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Uỷ ban MTTQVN tỉnh 1 tấn gạo và 50 triệu đồng.

Tại trụ sở Uỷ ban MTTQVN tỉnh, chủ trì buổi tiếp nhận có ông Cao Văn Quang – Chủ tịch MTTQ VN tỉnh Đồng Nai; Ông Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch MTTQVN tỉnh; Ông Lưu Văn Dũng – Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh.

Thay mặt Uỷ ban MTTQVN tỉnh ông Cao Văn Quang đã ghi nhận và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến TT. Thích Huệ Nghiệp đã đồng hành cũng như chia sẻ với những khó khăn cùng với Mặt trận tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Toàn bộ kinh phí tiếp nhận sẽ được Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai sử dụng đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Ngọc Đức