PSO – Ngày 04/12/2022 (nhằm ngày 11/11/Nhâm Dần), chùa Tam Bảo (ấp Hiền Hoà, xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai) đã tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày. Quý hành giả tại địa phương và các nơi về tham dự.

Khóa tu được diễn ra lúc 7:30 sáng đến 16 giờ chiều.

Trong khóa tu, quý hành giả được thực hành niệm Phật, lạy Phật, kinh hành, thọ trai…

Đầu giờ chiều đại chúng lắng nghe pháp thoại đo ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Trụ trì chùa Tam Bảo chia sẻ qua chủ đề: “Phát Bồ Đề tâm”.

Cho dù tu tập pháp môn Thiền tông, Tịnh độ tông hoặc các pháp môn khác thì phát tâm Bồ đề là điều kiện thiết yếu để tiến tu và thành tựu đạo nghiệp.

Hành giả phát Bồ đề tâm cần hội đủ các yếu tố căn bản, Kinh nói: “Bồ Đề tâm làm nhân, đại bi làm căn bản, phương tiện làm cứu cánh.”

Người tu, trước tiên phải lấy quả Vô Thượng Bồ Đề làm mục tiêu cứu cánh; lấy lòng đại bi lợi mình lợi sanh làm chủ đích thật hành và kế đó là tùy sở thích căn cơ lựa chọn các pháp môn hoặc Thiền, hoặc Tịnh, hoặc Mật làm phương tiện tu tập.

Đại đức giảng sư đã chia sẻ về Phát Bồ đề tâm khi niệm Phật là điều quan trọng để hành giả hướng đến cứu cánh giác ngộ; dùng trí tuệ và từ bi để thành tựu viên mãn công hạnh tự tu và hướng người khác cùng tu tập.

Sau thời thuyết giảng, hành giả tiếp tục niệm Phật và khép lại ngày tu học an lạc viên mãn.

CTV