PSO – Sáng ngày 9/8/2022 (nhằm ngày 12/7/Nhâm Dần), theo truyền thống Phật giáo Nam tông Thiền viện Phước Sơn tổ chức lễ Vu Lan PL.2566 – DL.2022.

Đến tham dự có trụ trì các tự viện cùng chư Tôn đức các Hệ phái. Buổi lễ mở đầu với nghi thức Phật tử lễ bái Tam Bảo, lễ rước Phật Pháp Tăng, Ông Bà, Cha Mẹ…và chư Tăng khất thực. Thí chủ chính buổi lễ gồm: Tín nữ Lê Thị Giàu, Phật tử Phước Kim và Phước Diệu Thiện cùng chư Phật tử có mặt…

Ngài Hòa thượng Bửu Chánh cho biết trong buổi thuyết pháp Ý nghĩa của lễ Vu Lan Báo Hiếu “Ngày Rằm tháng Bảy đã trở thành ngày lễ truyền thống, ăn sâu vào tâm thức quần chúng, tín đồ Phật giáo Bắc tông. Kinh điển Phật giáo theo truyền thống Nam tông không ghi Rằm tháng Bảy, do đó, Theravāda-Phật giáo Nguyên thủy tại Việt Nam đã hòa chung với Phật giáo Bắc tông, tổ chức lễ Rằm tháng Bảy hàng năm. “…Mục đích nêu cao tinh thần hiếu hạnh của người Phật tử đối với quyến thuộc thân nhân đã quá cố”.

Hòa chung vào sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đến rằm tháng bảy mỗi chùa Theravāda-Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam đều tổ chức lễ đặt Bát hội chư Tăng”. Trong kinh tạng Nikaya được đề cập rất nhiều về đạo hiếu, về ơn sinh thành dưỡng dục của đấng sinh thành, ngay kinh tụng cũng có các bài kệ như: Kệ Sám Hối Phụ Mẫu (KX). Đảnh lễ mẹ, đảnh lễ cha. Kệ Sám Hối Phụ Mẫu (HK).

Kệ Sám Hối Phụ Mẫu (KX)

“Kính thưa cha mẹ tường tri
Nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên”

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyễn Ngọc Hùng