PSO – Ngày 29/5/2022, tại Thiền viện Thường Chiếu diễn ra khóa tu Thiền truyền thống từ khi Đức Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ, Phó pháp chủ GHPGVN khai sáng cho hàng Tăng Ni, Phật tử tu học.

Đến chứng minh và phát biểu mở đầu khóa tu, Trưởng lão HT. Thích Nhật Quang cho biết khóa tu Thiền khai mở đầu tiên là do Đại Lã Hòa Thượng thượng Thanh hạ Từ (các phật tử thường gọi là Sư Ông) bắt đầu tu tập và hướng đến Thiền Trúc Lâm là tại Thiền viện Chơn Không vũng tàu. Cho đến năm 1975, Sư Ông mới chuyển đến xã Phước Thái – Đồng Nai và bắt đầu khai phá và tạo dựng Thiền Viện Thường Chiếu cho đến ngày nay. Trong quá trình vừa tạo dựng vừa mở các khoa tu trong sự khốn khó khi ngày đầu đất nước mới giải phóng, ban đầu là 50 vị rồi từ từ tăng lên theo con số nhân và ngày nay thì số lượng Tăng Ni , phật tử là có ở khắp cả nước.

Tiếp theo tại Thính pháp đường là bài pháp của thầy Viên Diệu, với chủ đề tập tánh hư không. Khi chúng ta biết và đến với đạo phật và đã qui y tam bảo rồi thì ngoài học và hành cho đúng chánh pháp thì còn phải có một sự kiên trì trong Thiền, tu Thiền giúp chúng ta trải nghiệm và từ trải nghiệm đó tâm chúng ta mới không dễ lay chuyển và tự thân phát tánh hư không quay về với cái không…buông bỏ.

Sau thời pháp thoại là quí phật tử giải lao và sẽ có tọa Thiền tại Tổ Đường, các phật tử được Tăng đoàn Thiền viện hướng dẫn tọa Thiền trong 60 phút.

Tiếp theo là khóa lễ Qui Y Tam Bảo, Quy Y là qui y với lời phật dạy làm theo lời nói của Phật, quy y với tăng đoàn là quí vị nương nhờ chư đức tăng hướng dẫn tu học giáo pháp, qui y tam bảo tự tâm, tự nguyện sống với tâm sáng suổt đó là lời do HT. Nhật Quang, viện chủ Thiền Viện cùng tăng đoàn Thiền Viện truyền Tam qui và Ngủ giới khai sáng cho hàng phật tử trong buổi lễ Quy Y cho 200 phật tử thọ nhận nơi chánh điện Thiền Viện trong khóa Tu Thiền truyền thống chiều hôm nay, sau buổi Quy Y, các phật tử được phát chứng điệp và bức tranh Bồ Tát Quán Thế Âm.

Kết thúc khóa tu Thiền truyền thống là buổi nói chuyện của thầy Đạo Tâm chia sẻ với các Phật tử tham gia khóa tu Thiền truyền thống do Sư Ông duy trì, làm cách nào để giữ tâm trong sáng khi Thiền và để duy trì và phát huy được tinh hoa như các chư tôn đức đã dày công vun bồi.

Nguyễn Quí