PSO – Ngày 27/6/2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Ban chỉ đạo các đạo tràng An cư Kiết hạ PL. 2566 – DL. 2022 tại tỉnh Đồng Tháp đã đến viếng thăm 03 đạo tràng an cư trong tỉnh gồm chùa Giác Tôn, chùa Phước Hưng và chùa Hưng Thiền.

Đoàn do Hoà thượng Thích Chơn Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn; TT. Thích Tĩnh Triệt – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Minh – Phó ban kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; NT. Thích nữ Như Trung – Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Minh Sơn – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chí Thiện – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Lệ Nhật – Trưởng ban TT-TT GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Trí Khả, Đại đức Thích Thiện Pháp – đồng Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Ban Thông tin Truyền thông tháp tùng phái đoàn quang lâm các điểm an cư.

Mỗi điểm đến ban chỉ đạo đã được lắng nghe báo cáo tóm tắt của Ban quản chúng về các công tác Phật sự trong ½ thời gian trong 3 tháng tu học. Tăng Ni Ban Chức sự hạ trường và hành giả an cư đã thực hiện đúng theo nội quy và thời khóa tu học của đạo tràng.

Nhiều phái đoàn đã hùn tâm cúng dường các phẩm vật tạo điều kiện tốt cho hành giả yên tâm tu học trong suốt 03 tháng. Trong mùa An cư Kiết hạ cũng được quan tâm của các đoàn y bác sĩ chăm lo sức khỏe cho Tăng Ni hành giả trong suốt thời gian tu học.

 

Hoà thượng Thích Chơn Minh đã sách tấn đến các hành giả an cư của 03 điểm tập trung, truyền thống theo đạo Phật mỗi năm Tăng Ni phải an cư tại một trú xứ, cùng nhau sách tấn tu tập thực hành giới luật Phật chế và trao giồi Giới – Định – Tuệ. Nhân dịp này, Hoà thượng Trưởng ban Chỉ đạo khóa ACKH Phật giáo tỉnh cũng đã tặng tranh lưu niệm và cúng dường tịnh tài ủng hộ cho các đạo tràng.

Ban Chức sự các đạo tràng ACKH đã thay lời đại chúng, dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Ban chỉ đạo đã quan tâm sách tấn, tạo điều kiện tốt cho các hành giả tập trung lại một trú xứ, cùng nhau tu tập trong mùa An cư Kiết hạ năm 2022.

Những hình ảnh ghi nhận được:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp