Đồng Tháp: Cáo phó Thượng tọa Thích Chơn Tâm tân viên tịch

12
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG THÁP
—————– 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————– 

Thành phố Sa Đéc, ngày 26 tháng 9 năm 2022

 

CÁO PHÓ

  • Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp;
  • Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp;
  • Môn đồ pháp quyến vô cũng kính tiếc báo tin:

THƯỢNG TOẠ THÍCH CHƠN TÂM

– Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
– Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp
– Trụ Trì chùa Thanh Lương, huyện Cao Lãnh
– Nguyên Chánh Thư Ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.
– Nguyên Trưởng ban Ban Trị Sự GHPGVN huyện Cao Lãnh

Do bệnh duyên, Thượng tọa đã thu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 01 tháng 9 năm Nhâm Dần) tại chùa Thanh Lương, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

  • Trụ thế : 47 năm
  • Hạ lạp : 27 năm

– Lễ nhập quan: Cử hành vào lúc 19 giờ 30, ngày 26 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 01 tháng 9 năm Nhâm Dần) tại chùa Thanh Lương, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

– Kim quan Thượng tọa được tôn trí tại chùa Thanh Lương, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

– Lễ viếng: Bắt đầu từ lúc 08 giờ 00 ngày 27 tháng 9 năm 2022 (nhằm 02/9/Nhâm Dần)

– Lễ truy niệm: Được cử hành vào lúc 10 giờ 00’ngày 29 tháng 9 năm 2022 (nhằm ngày 04/9/Nhâm Dần), sau đó cung tống Kim quan nhập Bảo tháp tại khuôn viên chùa Thanh Lương, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Chương trình được Ban tổ chức cập nhật sau.

Nay Cáo phó
TM.BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP
TRƯỞNG BAN

 

 

Hòa thượng THÍCH CHƠN MINH