PSO – Thông điệp “Để thắp sáng hình ảnh Đức Thế Tôn và hàng Thánh chúng còn tại thế, cũng như bảo tồn và phát huy tinh thần câu hội hòa hợp Tăng già”, hàng năm GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức khóa An cư Kiết hạ. Đây là thời gian để chư Tôn đức Tăng Ni vân tập về một trú xứ cùng tiến tu đạo nghiệp, vun bồi giới đức làm hành trang, tư lương trên bước đường tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn”.

Chiều ngày 17/5/2022  (nhằm 17/4 nhằm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ Khai giảng khóa An cư Kiết hạ (ACKH) PL.2566 – DL.2022 tại chùa Hưng Thiền (xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) điểm danh cho chư Ni chúng nội tự.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: Hoà thượng Thích Thiện An, Hoà thượng Thích Nhật Quang – đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Phước Thông – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt – Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Minh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Xuân – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Trí – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Phước Huệ – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hoá Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Trung – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Sơn – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chí Thiện – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Trí Khả – Phó Thư ký GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh; Thượng toạ Thích Phước Đức – Chứng minh BTS GHPGVN huyện Cao Lãnh, Viện chủ chùa Hưng Thiền; Ni sư Thích nữ Như  Lan – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Hưng thiền – Hoá chủ kiêm Thiền chủ hạ trường; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các ban chuyên trách, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện trực thuộc Phật giáo tỉnh Đồng Tháp và huyện Cao Lãnh đồng trở về tham dự.

Về lãnh đạo chánh quyền có: Ông Đoàn Quốc Cường – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp; ông Võ Ngọc Thành – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Châu Văn Tài – Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Phạm Hoàng Phương – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Đặng Quang Minh – Phó phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh; ông Nguyễn Văn Ngộ – Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Hội; và đại diện các ban ngành tỉnh Đồng Tháp, xã Mỹ Hội cùng về tham dự buổi khai hạ.

Hoà thượng Thích Phước Đức – Chứng minh đạo tràng ACKH chùa Hưng Thiền phát biểu khai mạc: An cư Kiết hạ là nhiệm vụ quan trọng của người xuất gia, cơ hội để sống chung, trao đổi kinh nghiệm trong đời sống tu học và hành đạo cùng nhau. Mỗi hành giả Tăng, Ni cần ý thức trọng trách của mình trong sứ mệnh hoằng truyền chánh pháp cũng như đem lại lợi lạc cho chúng hữu tình…

Theo đó, Thượng toạ Thích Minh Sơn – Thư ký Ban chỉ đạo khoá An cư Kiết hạ năm 2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. Thay mặt Ban Tổ chức đã thông qua thanh quy và thời khóa tu học trường hạ nội tự dành cho chư Ni, danh sách Ban Giảng huấn, Ban Chức sự trường hạ, với tổng số 305 chư Ni chúng nội tự tham dự khoá ACKH.

Theo báo cáo của các đạo tràng an cư trong tỉnh có 518 hành giả an cư của 05 đạo tràng gồm: 52 hành giả Tăng tại chùa Phước Hưng, 81 hành giả chư Ni chùa Giác Tôn, chùa Thanh Lương có 35 Tăng sinh trường TCPH Đồng Tháp; chùa Phước Huệ có 45 Ni sinh trường TCPH Đồng Tháp.

Đại diện chánh quyền tham dự, ông Võ Ngọc Thành phát biểu và gửi lời chúc chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh cùng toàn thể hành giả an cư luôn tinh tấn tu học và nghiêm túc tuân thủ mọi quy định cấm túc an cư trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

Đại diện hành giả Ni chúng nội tự phát nguyện sẽ luôn giữ gìn thiền gia quy củ, khép mình trong thanh quy, giới luật, trao dồi Giới – Định –Tuệ, làm phong phú đời sống tinh thần hướng thượng cho các các thiện nam, tín nữ Phật tử. Và Phật tử Trí Nguyên phát nguyện hộ trì đạo tràng an cư điểm dành cho chúng nội tự chùa Hưng Thiền.

Sau đó, Hoà thượng Thích Nhật Quang – Chứng minh các đạo tràng ACKH tỉnh ban lời đạo từ, sách tấn chư hành giả trong ba tháng an cư là cơ hội để thúc liễm thân tâm, sửa mình ngày thêm tinh khiết; trau dồi Giới – Định – Tuệ, trang nghiêm Giáo hội, hầu đáp đền ơn chư Phật, chư Tổ đã truyền trao con đường sáng. Hòa thượng chúc cho chư hành giả ba tháng an cư thành tựu viên mãn.

Ni sư TN. Như Lan thay mặt đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Hưng Thiền phát biểu cảm tạ đến chư Tôn Giáo phẩm Ban chứng minh, Ban chỉ đạo, chư Tôn đức Tăng Ni, quý đại biểu khách mời quang lâm chứng minh và tham dự.

Những hình ảnh ghi nhận được: 

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp