PSO – Chiều ngày 16/5/2022 (nhằm 16/4 năm Nhâm Dần), Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trang nghiêm cử hành lễ Khai giảng khóa An cư Kiết hạ PL.2566 – DL.2022 tại chùa Giác Tôn (xã Tân Bình, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hoà thượng Thích Thiện An, Hoà thượng Thích Nhật Quang – đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; HT. Thích Phước Thông – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt – Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT. Thích Huệ Minh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Xuân – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Trí – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Phước Huệ – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hoá Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Trung – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Sơn – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chí Thiện – Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Trí Khả – Phó Thư ký GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Như Chánh – trụ trì chùa Giác Tôn, Hoá chủ hạ trường; Ni trưởng Thích nữ Như Hoà – Thiền chủ; Ni sư Thích nữ Như Bích – Phó Chủ hương; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, các ban chuyên trách, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện trực thuộc Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; chư Tăng Ni trụ trì cơ sở tự viện đồng trở về tham dự.

Về lãnh đạo chánh quyền có: Ông Võ Ngọc Thành – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Châu Văn Tài – Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Phạm Hoàng Phương – Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Đặng Quang Minh – Phó phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Đồng Tháp; ông Đỗ Nhật Định – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành; bà Lê Mỹ Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; ông Biện Công Tấn Phong – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện; và đại diện các ban ngành tỉnh Đồng Tháp, xã Tân Bình cùng về tham dự buổi khai hạ.

Mở đầu buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Như Hoà – Thiền Chủ đạo tràng An cư Kiết hạ Chùa Giác Tôn phát biểu khai mạc. An cư Kiết hạ là truyền thống có từ thời Đức Phật, được Tổ đức truyền thừa cho đến ngày hôm nay. Hạ trường là nơi để phát huy tinh thần lục hòa cộng trụ của hàng xuất gia đệ tử Phật. Cho dù không gian biến thiên, thời gian thay đổi nhưng tinh thần hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội vẫn được phát huy và kế tục giữ gìn.

Thay mặt Ban Tổ chức, TT. Thích Minh Sơn báo cáo công tác tổ chức An cư Kiết hạ. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp có 5 trường hạ: Chùa Giác Tôn là điểm an cư của chư Ni tập trung gồm 80 hành giả, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 âm lịch và kết thúc vào ngày 12 tháng 7 âm lịch.

Tham dự buổi lễ ông Võ Ngọc Thành phát biểu chúc mừng khoá An cư Kiết hạ chùa Giác Tôn dành cho chư Ni tập trung, ông hy vọng rằng chư Ni sẽ cùng nhau tu học theo đúng giáo pháp của nhà Phật, ngõ hầu tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, trang nghiêm Giáo hội. Nhân dịp này, các cấp chánh quyền đã tặng quà chúc mừng đến Ban Tổ chức.

Tiếp đến, Sư cô TN. Diệu Nhã – đại diện chư hành giả an cư các trường hạ đối trước chư Tôn đức Giáo phẩm đồng nhất tâm phát nguyện An cư Kiết hạ trong ba tháng thật tinh tấn, nỗ lực trau dồi Giới – Định –Tuệ, trang nghiêm tự thân.

Đạo từ tại buổi lễ, Hoà thượng Thích Chơn Minh đã gửi lời sách tấn đến chư Ni, Phật tử đạo tràng Chùa Giác Tôn cần gương mẫu tuân thủ luật Phật định, cấm túc an cư trong thời gian 3 tháng, xác định việc tu học là hàng đầu để duy trì, gìn giữ và tiếp tục tiếp nhận nhiều tinh túy giáo lý của Đức Phật gắn với bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, chư hành giả Ni cần nghiêm túc giữ gìn quy củ tùng lâm, đoàn kết không phân biệt sơn môn, hệ phái góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tinh tiến chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong sinh hoạt, hoạt động tôn giáo…

Sau đó, Đại đức Thích Thiện Pháp – Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ tri ân đến chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và quý đại biểu đã về tham dự buổi lễ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp