GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ TỈNH ĐỒNG THÁP————————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-
Thành phố Sa Đéc, ngày 02 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại giới đàn Từ Nhơn năm 2020

Thể theo Nội quy Ban Tăng sự TW và tinh thần “tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”; Năm 2020 là năm đáo hạn kỳ Phật giáo Đồng Tháp tổ chức Đại giới đàn, Ban trị sự Phật giáo Đồng Tháp long trọng tổ chức “Đại giới đàn Từ Nhơn  năm 2020”. Nay Ban trị sự kính thông báo về việc tổ chức Đại giới đàn như sau:

    I. ĐỐI TƯỢNG THỌ GIỚI:

Những Tăng, Ni và Cư sĩ phát nguyện thọ các giới : Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di ni và Bồ tát. Với các điều kiện sau :

   1/ Giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo ni:

–  Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

–  Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

–  Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.

–  Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học phổ thông (lớp 12) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 30 tuổi đời.

–  Đã thọ giới Sa di hay Thức xoa ma na từ 2 năm trở lên.

–  Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

    2/ Giới tử Thức xoa ma na :

–  Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).

–  Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

–  Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.

–  Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 30 tuổi đời.

–  Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

     3/ Giới tử Sa di và Sa di ni :

–  Tuổi đời từ 15 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).

–  Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

–  Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.

–  Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 30 tuổi đời.

–  Thời gian xuất gia từ 2 năm trở lên.

–  Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

    4/ Giới tử Bồ tát:

 Là những Cư sĩ đã Quy y Tam bảo và thọ Ngũ giới.

Ngoài các điều kiện trên các giới tử phải tuân thủ các quy định về thọ giới trong Luật Phật chế định.

      II. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ THI KHẢO HẠCH:

Có hai hình thức thi vấn đáp và trắc nghiệm

     1/ Đối với giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo ni:

–  Bốn bộ Luật của Sa di (ni) : Tỳ ni, Sa di (ni), Oai nghi và Quy Sơn cảnh sách

–  Giáo lý : Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên, Ngũ uẩn

   2/ Đối với giới tử Sa di và Sa di ni:

–  Hai thời khóa công phu khuya và chiều.

–  Giáo lý : các bài giáo lý trong quyển 1 Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn.

  3/ Đối với giới tử Thức xoa ma na :

–  Bốn bộ Luật của Sa di ni : Tỳ ni, Sa di ni, Oai nghi và Quy Sơn cảnh sách.

–  Giáo lý : các bài giáo lý trong quyển 1 Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn.

    4/ Đối với giới tử Bồ tát :

 Không thi trắc nghiệm và khảo hạch nhưng phải thể hiện đúng oai nghi chuẩn mực của người Cư sĩ Phật tử.

III.       HỒ SƠ THỌ GIỚI VÀ THỜI GIAN TẬP TRUNG GIỚI TỬ:

     1/ Thời gian phát hành và nhận hồ sơ thọ giới :

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/02/2020 (nhằm ngày 03 tháng 02 năm Canh Tý).

    2/ Địa điểm phát hành hồ sơ:

– Văn phòng  Ban trị sự Phật giáo Đồng Tháp – chùa Bửu Quang, phường 1, thành phố Sa Đéc. Văn phòng Ban trị sự GHPGVN các huyện, thị xã , thành phố trong tỉnh Đồng Tháp.
– Hoặc tải hồ sơ, quý vị click vào các dòng bên dưới:

Tải về: Sơ yếu lý lịch

Tải về: mẫu đơn xin thọ giới

   3/ Địa điểm nhận hồ sơ:

Văn phòng  Ban trị sự Phật giáo Đồng Tháp – chùa Bửu Quang, phường 1, thành phố Sa Đéc.

 4/ Thời gian giới tử tập trung:

–   Thời gian :

4 ngày, từ ngày 05 đến ngày 08/03/2020 (nhằm ngày 12 đến ngày 15 tháng 2 năm Canh Tý).

Tất cả giới tử phải tập trung về địa điểm tổ chức giới đàn trước ngày 05/03/2020 (nhằm ngày 12 tháng 02 năm Canh Tý).

  • Giới đàn Tăng : chùa Phước Hưng – phường 1, thành phố Sa Đéc.
  • Giới đàn Ni : chùa Phước Huệ – phường 1,  thành phố Sa Đéc.

Riêng đối với giới tử Bồ tát tập trung tại chùa Phước Hưng lúc 17 giờ ngày 08/03/2020 (nhằm ngày 15 tháng 02 năm Canh Tý).

Nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thông báo cho các giới tử được rõ.

Để Đại Giới đàn TỪ NHƠN được diễn ra trang nghiêm và thành tựu viên mãn, kính mong Quý Ban hoan hỷ phổ biến Thông báo này đến Tăng Ni giới tử có đủ điều kiện thọ giới được thẩm tường để sớm chuẩn bị các thủ tục xin thọ giới.

 Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc –  Phật sự viên thành.

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG THÁP

Trưởng Ban Trị Sự

Trưởng Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn

 

Hòa thượng THÍCH CHƠN MINH

The post Đồng Tháp: Thông báo tổ chức Đại Giới đàn TỪ NHƠN PL. 2564 – DL. 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.