PSO – Chiều ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão (nhằm ngày 04/02/2023), tại chùa Minh Đạo (Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh đã làm lễ hoàn kinh Dược Sư cầu an và trai đàn chẩn tế siêu độ các hương linh.

Thực hiện tinh thần chung của Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai chỉ đạo trong các công tác thực hiện các nghi lễ Phật giáo, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Gia Lai đã thiết lễ, lập đàn tràng pháp hội Dược Sư thất châu cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, mùa màng thịnh vượng, dịch bệnh tiêu trừ.

Được biết, chùa Minh Đạo (xã Diên Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) là nơi thiết lễ, lập đàn pháp hội Dược Sư cầu an cho chư gia bá tánh trong 3 ngày 11-12-13/01/ÂL. Đây cũng là lễ lội thường niên của các chùa, tịnh xá trên địa bàn tỉnh trong dịp đầu năm mới.

Nhằm để đáp ứng nhu cầu thiết thực trong đời sống nhân dân, cũng như đem Đạo Phật gần gũi với bà con Phật tử đem tinh thần từ bi tưới mát cõi đời đau khổ. Đàn tràng pháp hội Dược Sư thể hiện là phương lương dược giúp cho chúng sanh an tâm trong đời sống. Và ngày hôm nay, đàn tràng đã thập phần viên mãn. Ban tổ chức cũng thiết lễ trai đàn chẩn tế siêu độ các hương linh, lợi ích cho người hiện tiền và cũng lợi ích cho người đã mất.

Buổi lễ dưới sự gia trì của Đại đức Thích Lệ Cần – Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Minh Đạo cùng chư Tôn đức trong Ban Nghi lễ tỉnh đã quang lâm niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng chẩn tế, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, hương trầm nguyện tỏa hòa nguyện tiếng trì tụng kinh của đại chúng, nguyện đem công đức này mà các hương linh được sanh về cảnh an lành.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai