PSO – Để tưởng nhớ và tri ân ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, đêm 30/12/2022 (nhằm ngày 08/12/Nhâm Dần), chùa Mỹ Thạch (huyện Chư Sê) tổ chức đêm hoa đăng mừng ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo.

Chứng minh đêm hoa đăng có Đại đức Thích Quảng Phước – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPG tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Mỹ Thạch; cùng chư Tôn Đại đức Tăng trong tỉnh Gia Lai.

Trong đêm hoa đăng, Đại Đức Thích Quảng Phước đã cùng Chư Tăng và Phật tử thọ trì, niệm hồng danh Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sau đó là đôi lời pháp lành đến với nam nữ Phật tử nhằm khuyến hóa mọi người tu hành tinh tấn theo giáo pháp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Buổi lễ được diễn ra trong khung cảnh trang nghiêm, thanh tịnh và an lạc của đại chúng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai