Gia Lai: Đại Giới đàn Cam Lồ Giác Đạo cung thỉnh Giới bản về hai giới trường

0

PSO – Theo chương trình Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo, sáng ngày 3/9/2022 (nhằm ngày 8/8 năm Nhâm Dần), Ban Tổ chức Đại Giới đàn đã đến chùa Bửu Thắng Tp.Pleiku làm lễ cung thỉnh giới Bản ĐGĐ Cam Lộ Giác Đạo (tôn danh được lấy làm tôn hiệu của Đại giới đàn) và giới Bản về chùa Minh Thành và chùa Bửu Sơn.

Nghi thức do Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh đảm trách, gồm: Giới bản, long đình, bát bửu, long trượng.v.v….với gần 200 giới tử sẽ làm hàng chào cung nghinh đoàn rước giới bản theo nghi thức Phật giáo.

Ban kiến đàn cùng hội đồng thập sư và các giới tử đã cung rước giới bản và xếp thành hàng dài di chuyển quanh đê chạy dài theo đường Nguyễn Trung Trực và di chuyển thành 2 hàng về chùa Minh Thành.

Chiều cùng ngày Hội đồng thập sư Ni cũng đã được HT. Thích Đổng Khiết (Thích Minh Thông) Đàn đầu hòa thượng truyền trao giới bản cho chư vị hội đồng Thập sư Ni để cung thỉnh về giới trường Ni chùa Bửu Sơn. Các giới tử Ni tại giới trường chùa Bửu Sơn đã hai hàng danh dự, Ngũ thể sát đất cung nghinh Giới bản trở về Chánh điện.

Sau đây là 1 số hình ảnh ghi nhận được:

Minh Trực