Gia Lai: Đức Quyền Pháp Chủ và Hòa thượng Chủ tịch quang lâm Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo

7

Chiều ngày 2-9, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS đã quang lâm chùa Minh Thành (TP.Pleiku, Gia Lai) để chứng minh cho Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo.

Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo PL.2566 – DL.2022 do Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 08 năm Nhâm Dần (31/08 đến 05/09/2022) tại chùa Minh Thành dành cho Tăng và chùa Bửu Sơn dành cho Ni. Đại giới đàn tổ chức khảo hạch, kết quả có 248 giới tử đủ điều kiện thọ giới, trong đó: 46 Tỳ kheo, 93 Sa di và 35 Tỳ kheo Ni, 22 Thức xoa Ma na, 52 Sa di Ni.

Sau khi Ban Tổ chức, Ban Kiến đàn cho giới tử nhập Giới trường, thực hiện các nghi lễ: Nhập Đàn lễ Phật sám hối, đăng Giới Đài kết Giới Trường, tác pháp cung an chức sự nội giới đàn, tuyên Thập Sư hồng danh đức hiệu, niêm đàn sái tịnh, bạch Phật khai đàn và Khai Chung Bản, Giới tử Luật học Phật hành nghi, cùng nhiều nghi thức thiền môn khác đúng với thanh quy Đại Giới đàn.

Đúng 8h30 sáng, ngày 3-9 chính Thức Khai Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Đạo, dưới sự chứng minh tối cao của Đức Quyền Pháp Chủ Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Chủ tịch HĐTS Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch TT HĐTS Hoà thượng Thích Thiện Pháp.

Chiều cùng ngày, tại Giới trường chùa Minh Thành và chùa Bửu Sơn, Hội đồng thập sư sẽ đăng đàn truyền sơ đàn Sa Di Giới. Ngày 4-9 đăng đàn truyền Tỳ kheo Giới.

Đăng Huy