PSO – Được sự chỉ dạy của HT Thích Giác Thành – Chứng minh BTS GHPG tỉnh Gia Lai, Trụ trì Tổ đình tịnh xá Ngọc Phúc, Cố vấn Giáo Hạnh Gia đình Phật tử Ngọc Phúc, Đoàn sinh GĐPT Ngọc Phúc đã tổ chức Lễ Chu Niên lần thứ 28 vào ngày 01/01/2023 (nhằm ngày 10/12/Nhâm Dần).

Tham dự và chứng minh buổi lễ Chu niên GĐPT Ngọc Phúc có: ĐĐ Thích Giác Minh Chí – Ủy viên BTS GHPG tỉnh Gia Lai; ĐĐ Thích Giác Minh Tin – Ủy viên BTS GHPG tỉnh Gia Lai, Giáo thọ sư GĐPT Ngọc Phúc cùng Ban huynh trưởng và các đoàn sinh của GĐPT Ngọc Phúc.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh của buổi lễ, Huynh trưởng Ngô Thành Đạt, pháp danh Thiện Công đại diện cho Ban huynh trưởng báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của GĐPT Ngọc Phúc.

Sau đó, ĐĐ Thích Giác Minh Chí nhắn nhủ đến các huynh trưởng và Đoàn sinh phải tinh tấn trong tu học, sinh hoạt và tổ chức các hoạt động để đơn vị GĐPT  Ngọc Phúc ngày một phát triển hơn nữa.

Chu niên là lễ tổng kết một năm tu học và đề ra phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo. Đây là buổi lễ mang tính chất đặc biệt, vì GĐPT không phải là tổ chức sinh hoạt bình thường, mà là tổ chức tu học và phục vụ cho Giáo hội Phật giáo, nhằm đào tạo rèn luyện nên những con người ích đạo, lợi đời và tiến xa hơn là xây dựng nên những con người tìm được đường về bến giác, xóa tan mê lầm.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai​​​​​​