Gia Lai: Lễ bế mạc Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo PL. 2566

3

PSO – Tối ngày 05/09/2022 (nhằm ngày 10/08 âm lịch), tại chùa Minh Thành (Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ bế mạc Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo PL.2566 – DL.2022.

 

Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Trí Thạnh – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS PG tỉnh Gia Lai; HT. Thích Từ Vân – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Tâm Mãn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Giác Tâm – Phó BTS GHPHVN tỉnh; TT. Thích Trí Thanh – Phó BTS GHPGVN tỉnh; Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Thiện – Chứng minh PBNG GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Hiệp Liên – Phó PBNG GHPGVN tỉnh cùng chư Tôn thiền đức BTS GHPGVN tỉnh/thành viên BTC Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo và Tăng Ni Giới tử tham dự.

 

Tại đây, HT. Thích Từ Vân tuyên đọc phát biểu bế mạc “Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo Pl. 2566 là Đại giới đàn lần thứ 3 do BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức đến đây đã thành tựu viên mãn trong niềm hỷ lạc vô biên của đại chúng, trải qua sáu ngày diễn ra giới đàn. Thập sư nhị bộ Tăng, Ni đã truyền trao giới pháp cho các giới tử tỳ kheo, tỳ kheo Ni, thức xoa ma na Ni, Sa di, Sa di Ni, Bồ tát giới xuất gia, cho hơn 250 giới tử và truyền Bồ tát giới tại gia Thập thiện cho 300 Phât tử cầu thọ giới. Đại giới đàn được thành tựu như hôm nay là do chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử chung lòng gánh vác Phật sự, cũng như sự ủng hộ của chính quyền các cấp đã tạo thuận duyên cho BTS GHPGVN tỉnh hoàn thành công tác Phật sự quan trọng này. Ban tổ chức giới đàn vô cùng hoan hỷ, trong những ngày qua chư Tôn đức giới sư đã không ngại mệt nhọc truyền trao giới pháp tác thành giới thông huệ mạng cho hàng trăm giới tử”.

Nhằm khích lệ tinh thần tu học của các giới tử, ban tổ chức đã biểu dương và trao tặng bằng khen cho các giới tử có thành tích xuất sắc trong kỳ thi khảo hạch:

Giải nhất đàn Tỳ kheo giới tử Thích Trung Lực, nhất đàn Tỳ kheo Ni giới tử Thích Nữ Huệ Thoại, nhất đàn Sa di giới tử Trung Lý, nhất đàn thức xoa ma na giới tử Thường Huệ, Sa di Ni giới tử Huệ Đạo.

Đại diện cho hàng giới tử, giới tử Nhuận Quang tác niệm tri ân. Trải qua thời gian vô cùng quý báo gần 1 tuần, sống trong an định thân tâm trong đạo tràng truyền giới thanh tịnh trang nghiêm tại ngôi già lam Minh Thành, uy ghi tráng lệ đã làm trấn động tâm càng.

Hình bóng từ tâm lượng cao cả, bao dung của quý ngài in mãi trong lòng chúng con, rồi lát nữa đây khi đạo tràng hòan mãn, mỗi ngài đi về một phương và hàng giới tử chúng con, mỗi người cũng đi về một hướng để tiếp bước chư tổ hành hóa đạo màu, nhưng lòng sau mãi vương vấn đạo tình không sao tránh khỏi, những cảm xúc bồi hồi thiết tha không nói nên lời, giời đây chúng con không biết nói gì hơn. Chúng con chỉ biết dóc lòng thi thiết trí tâm đảnh lễ mười phương chư Phật nguyện cầu quý ngài ban tổ chức Cam Lộ Giác Đạo thân tâm an lạc, mãi là bóng cây che chở cho hàng hậu học chúng con.

 

Ban đạo từ, HT. Thích Trí Thạnh đã có lời khuyến tấn đến các giới tử. Mong rằng các giới tử sẽ luôn giữ giới luật, làm tròn trách nhiệm của người sứ giả Như Lai. Đồng thời, Hòa Thượng tán dương TT. Thích Tâm Mãn cũng như BTS tỉnh Gia Lai và quý vị hộ đàn đã ra sức tổ chức Đại giới đàn. Mong rằng BTS tỉnh phối hợp cùng TT. Thích Tâm Mãn sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều Đại giới đàn trong thời gian tới để truyền trì giới luật, hoằng dương chánh pháp.

Đại giới đàn Cam Lộ Giác Đạo đã khép lại thành tựu viên mãn.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Minh Trực