Gia Lai: Tọa thiền, sám hối và Thiền hành Tuần chiếu tại Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo

0

PSO – Tối ngày ngày 31 tháng 8 năm 2022, Ban kiến đàn Đại giới đàn (ĐGĐ) Cam Lồ Giác Đạo PL.2566 thực hiện nghi thức tọa thiền, sám hối và Thiền hành Tuần chiếu tại hai giới trường

ĐGĐ Cam Lồ Giác Đạo PL. 2566 được tổ chức tại TP. Pleiku, Giới trường Tăng tại chùa Minh Thành và Giới trường Ni tại chùa Bửu Sơn diễn ra chính thức từ ngày 31/8 đến ngày 5/9/2022. Giới trường đã trải qua ngày đầu tiên  chào đón giới tử và thi khảo hạch. Buổi tối cùng ngày các giới tử đã nhập Đàn lễ Phật sám hối tại hai giới trường, các giới tử đã trang nghiêm thanh tịnh trì tụng kinh sám hối để rột rữa thân tâm và sám hối lỗi lầm từ đó hồi hướng công đức cho ĐGĐ thành tựu viên mãn.

Ban kiến đàn, Ban quản giới tử đã hướng dẫn toàn thể giới tử trang nghiêm thực hiện nghi thức Tuần Chiếu. TT. Thích Tâm Mãn UV HĐTS GHPGVN, Phó ban TT BTS GHPGVN tỉnh, Phó ban TT Ban Tổ chức đã hướng dẫn và nêu ý nghĩa nghi thức Tuần chiếu. Sau đó, các giới tử tay cầm đuốc, niệm Phật từng bước di chuyển quanh khuôn viên Giới trường. Theo Thiền môn thanh quy của Đại giới đàn truyền thống Bắc truyền, các giới tử trước khi đăng đàn thọ lãnh Giới pháp phải phát tâm sám hối, sau đó thiền hành “Tuần chiếu” chung quanh giới trường. Giới đàn nơi truyền đăng tục diệm, nơi tuyển người làm Phật nên nghi  thức “Tuần chiếu” trong giới đàn là một trong những nghi thức không thể thiếu, mang đậm dấu ấn nhân văn truyền thống văn hóa Phật Giáo luôn được hành trì nơi Tuyển Phật Trường. Vì Giới đàn là bước sơ cơ hướng người phát tâm tu hành đi đến giác ngộ. Cho nên cần phải tinh tấn tu trì, hạ thủ công phu sám hối. Là nét đặc trưng tiêu biểu nhằm cảnh tỉnh giới tử thanh lọc thân tâm trước khi đăng đàn thọ lãnh Giới pháp.

Sau khi thực hiện nghi thức Tuần chiếu toàn thể Giới tử trở về nội viện chỉ tịnh để chuẩn bị cho các chương trình nghi lễ tiếp theo của Đại giới đàn.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Tin, ảnh: Ban THTT PSO